Brexit: een coalition of the willing

De afgelopen decennia was Groot-Brittannië altijd een buitenbeentje in de EU. Een buitenbeentje in die zin dat ze altijd met één been buiten de EU stonden. Groot-Brittannië was op EU-niveau meester in het vragen van uitzondering die enkel voor hen golden: opt-out voor de Euro, extra subsidies, minder lidmaatschapsgeld en ga zo maar door. Zelfs vlak voor het referendum vroeg en kreeg Cameron -de (ex-)premier- nog meer voordelen met het dreigement dat ze anders uit de EU zouden vertrekken.

Maar nu zijn we zo ver, de Britten stemden out en krijgen out. Onder invloed van leugens verspreid door een radicaal leave kamp en tabloids die elke dag de grootste onzin over EU op hun voorpagina zetten, heeft een meerderheid van de Britten “out” gestemd. Of dat echte democratie is laat ik in het midden, maar als dat is hoe de Britten hun zaken willen regelen moeten we dat respecteren en snel werk maken van een nieuwe relatie.

De vraag is wel: wat doen wij en de rest van de EU nu? Sommigen pleiten voor een EU van verschillende snelheden: elk land bepaalt voor zichzelf hoe fel die deel wilt uitmaken van de EU. Maar het is impliciet een complexere EU als je voor elk onderdeel met andere mensen rond de tafel moet zitten. Anderen pleiten dan weer om de EU helemaal te hertekenen, alsof het een totale mislukking is. Dat is een leugen, de EU is een succesverhaal met -zoals dat altijd zal zijn- mankementen. En van al die mankementen is het grootste mankement dat er landen zijn waarvan overheden niet uitgelegd krijgen wat de voordelen zijn van de EU. Vaak zijn dat net die landen die al het meeste krijgen van de EU, zoals Groot-Brittannië.

Misschien is dit dan het moment voor duidelijke keuzes: elk land kan kiezen of ze lid willen blijven van de EU, niemand is verplicht. Laten we inderdaad dit moment aangrijpen om de EU om te vormen, maar dan wel tot een organisatie van landen die er voor gaan, een coalition of the willing.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.