Pointillisme van Signac

Wat je met puntjes allemaal kan doen

Een manier van schilderen waarbij er enkel primaire kleuren gebruikt worden maar men toch secundaire kleuren ziet? Paul Signac heeft die techniek toegepast. Hij schilderde de haven van Rotterdam in de pointillistische stijl.

Paul Signac — The port of Rotterdam

Een duur schilderij van de Rotterdamse haven, Elke Rotterdammer die van kunst houdt zou het wel willen hebben. Het unieke aan de stijl is dat Signac met alleen maar puntjes gewerkt heeft. Deze convergeren zodanig dat wij er secundaire kleuren in zien.

Indruk

Signac was destijds op bezoek in Rotterdam en hij was onder de indruk van het uitzicht. Dat merk je aan de vele details die je op het doek kunt terugvinden. Hij schilderde ook vissersbootjes en roeibootjes tussen het grote geweld van de industrieschepen. Dat vond hij klaarblijkelijk belangrijk genoeg om op het schilderij weer te geven

Kleurovergangen

De haven wordt als een blauwe omgeving weergegeven. Dit geeft de indruk dat het in de ochtend geschilderd is. Dankzij de blauwe puntjes wordt het licht zo geäccentueerd dat er voor mij een rustgevende omgeving ontstaat. Zelfs ondanks een grote hoeveelheid stoom, die afkomstig is van de boten, straalt het schilderij rust uit.

Knappe details

Het is een kunst om details te schilderen als iemand enkel puntjes gebruikt. De Franse neo-impressionist laat duidelijk zien dat hij deze techniek goed onder de knie heeft. Onderaan het schilderij kan je duidelijk de golven zien die hij met een lichte kleurverandering geschilderd heeft. De brug van Rotterdam die achter in het schilderij in de mist te zien is blijft het knapste detail. Door groen te mixen met het blauw van de achtergrond ontstaat de brug. Fantastisch dat zo een simpele toets zo een detail kan creëeren.

Like what you read? Give Thomas de Ruiter a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.