Levenslessen

René Gude (1957–2015) was misschien wel de bekendste Denker des Vaderlands die Nederland ooit gekend heeft. Want wees een eerlijk, weet jij wie het nu is? Een van de redenen waarom Gude zo populair was in z’n laatste levensjaren, is omdat hij filosofische kwesties zo persoonlijk en praktisch toegankelijk maakte.

Met een optimistische kijk op de mens, het leven en het sterven was hij voor veel mensen een <sorry voor het nu volgende cliché> grote inspiratie. Hij schreef boeken, artikelen en schoof aan bij populaire TV programma’s. Het leek soms wel hoe sneller het einde van zijn leven naderde, des te meer hij wilde delen.

Gude is inmiddels twee jaar overleden, maar zijn levenslessen hebben eeuwigheidswaarde. Reden om er enkele in citaten uit te lichten. Wil je ze allemaal lezen, dan vind je bij de Academie voor Levenskunst het hele artikel. Of lees zijn boeken.

Levenslessen

Maak ruzie.

“Wie ruzie mijdt, belandt uiteindelijk bij onverschilligheid en als je eenmaal in onverschilligheid terechtkomt, ben je verloren.”

Ga te rade bij anderen.

“Je moet alles maar een beetje zelf uitzoeken, lijkt het. Maar dat is natuurlijk onzin. Het is onzin want alles ís al uitgezocht, door iedereen die dat ook weer hoogst individueel en strikt persoonlijk heeft gedaan.”

Niet méér twijfelen dan nodig is.

“Wanneer je blijft hangen in alle mogelijkheden en de twijfel daarover, komt er niks van je terecht.”

Wees trouw

“Trouw in de zin dat je begrijpt en erkent dat twee levens die voortdurend bij elkaar zitten, af en toe een beetje uit elkaar kunnen gaan; maar dat je dat niet laat verzanden in onverschilligheid.”

Met Tijdingen.nl geef je je persoonlijke levenslessen door aan je allerliefsten. Op een door jou te bepalen moment. Dat kan zelfs zijn na je overlijden.
Like what you read? Give Tijdingen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.