Tim
Tim

Đầu Tư Nhỏ, Lấy Lời Lớn. Tiền Ảo #Bitcoin, #Altcoins. LIVE INVESTING, DIE SPENDING. No Politics, nor Religions.