Welbespraakt, goedgekleed, vlot; wie Samir in het dagelijks leven tegen komt, verwacht niet dat er zo’n turbulent leven schuilgaat achter deze jongeman. Diefstal, drank, drugs, schulden, hechtingsproblemen. Na zes jaar begeleiding van Timon — en twee reizen naar zijn geboorteland Sri Lanka — is Samir klaar voor een zelfstandig leven.

Samir wordt geboren in Sri Lanka, maar groeit op bij zijn Nederlandse adoptieouders en zus in Breukelen. ‘Op de basisschool was ik de enige buitenlandse jongen. Ik besefte al snel dat ik ‘anders’ was. De ‘zwarte school’ in Maarssen, waar ik naar het vmbo ging, was voor mij dan ook een hemel op aarde. Maar mijn ouders plaatsten me over naar een particuliere school.’

Samir heeft hechtingsproblemen en loopt weg naar Spanje met de intentie daar bij zijn vriendin een nieuw bestaan op te bouwen. Zijn ouders slaan alarm, de raad van kinderbescherming raakt betrokken en als Samir in Nederland terugkeert, wordt hij uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld.

‘Tien maanden heb ik in een gesloten instelling gewoond, voordat ik weer naar huis mocht.’ Het gezin is compleet verscheurd, maar Els Stouwdam van Timon ziet dat de race nog niet gelopen is. ‘Op haar advies is het gastenverblijf bij mijn ouders’ huis verbouwd, zodat ik daar kon wonen. Zo was ik met hen verbonden, maar toch vrij.’

‘Overal voelde ik me een nummertje. Niet bij Timon.’

Begeleider Ellie en Samir

De band met zijn ouders herstelt, maar er blijft wrijving. Opnieuw komt Samir bij Timon terecht. Hij gaat begeleid wonen bij Woongroep Hollandsspoor Zuid. ‘Ik heb in mijn leven veel met instellingen te maken gehad. Overal voelde ik me een nummertje. Niet bij Timon. Daar werd ik bijzonder gastvrij ontvangen. Mensen vroegen me: wie ben je, wat wil je en hoe kunnen we je helpen?’

In zijn tijd bij de woongroep maakt Samir een ‘rootsreis’ en pakt hij samen met zijn begeleider Ellie Doorn praktische zaken op. ‘Hoe kook je een maaltijd, hoe ga je om met instanties, hoe vraag je een uitkering aan?’ Samir geniet van de sfeer en maakt vrienden, maar op den duur gaat het leven in de woongroep hem benauwen. ‘Ik was toe aan een nieuwe woning, maar nog niet klaar met de begeleiding. Gelukkig kreeg ik een urgentieverklaring en ik was ontzettend blij dat Ellie mij na mijn verhuizing bleef begeleiden.’

Ik weet hoe belangrijk het is dat iemand tijd voor je neemt, moeite voor je doet en je liefde geeft.

In zijn sfeervol ingerichte bovenwoning — Samir is een echte verzamelaar — krijgt Samir zijn leven verder op orde. Hij leert goed met geld omgaan en beheert zijn financiën nu grotendeels zelf.

Het gaat goed met Samir. In september begint hij aan de studie Sociaal Pedagogisch Werk. ‘Wie weet kom ik nog eens bij Timon terecht. Ik wil graag iets voor jongeren betekenen. Timon krijgt van mij een dikke 8,5! Ik heb er veel aan gehad. Ik weet hoe belangrijk het is dat iemand tijd voor je neemt, moeite voor je doet en je liefde geeft.

*Samir’s naam is om privacyredenen gefingeerd.

Dit verhaal komt uit Timon Thuis. Wil je Timon Thuis thuis ontvangen? Ga dan naar www.timon.nl/steun-timon en meld je aan!

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen werken we aan een hoopvolle toekomst voor jongeren en hun gezin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store