Kích thước phổ biến của 2 dòng máy giặt hiện nay

Hiện nay, những thiết bị máy giặt sở hữu kích thước rất khác biệt. Bạn nên lựa chọn chiếc máy giặt sở hữu kích thước thích hợp với nhu cầu dùng của gia đình. Sau đây chúng tôi xin tổng hợp chi tiết kích thước máy giặt hiện nay để bạn có khả năng tham khảo trước khi lựa chọn.
Kích thước máy giặt cửa trên
Máy giặt cửa trên là mẫu máy giặt với kích thước gọn nhẹ và công suất hoạt động khác nhau. Mẫu máy giặt này bao gồm nhiều kích thước khác nhau:
+ Máy giặt cửa trên 7 kg: Dài 569 mm — rộng 563 mm — cao 930 mm.
+ Máy giặt cửa trên 7.5 kg: Dài 575 mm — rộng 560 mm — cao 950 mm.
+ Máy giặt cửa trên 8 kg: Dài 540 mm — rộng 540 mm — cao 910 mm.
+ Máy giặt cửa trên 8.5 kg: Dài 540 mm — rộng 540 mm — cao 910 mm.
+ Máy giặt cửa trên 9 kg: Dài 600 mm — rộng 580 mm — cao 950 mm.
+ Máy giặt cửa trên 9.5 kg: Dài 600 mm — rộng 590 mm — cao 980 mm.
+ Máy giặt cửa trên 10 kg: Dài 600 mm — rộng 590 mm — cao 960 mm.
+ Máy giặt cửa trên 10.5 kg: Dài 600 mm — rộng 592 mm — cao 990 mm.
+ Máy giặt cửa trên 11 kg: Dài 600 mm — rộng 590 mm — cao 992 mm.
+ Máy giặt cửa trên 11.5 kg: Dài 680 mm — rộng 640 mm — cao 1010 mm.
+ Máy giặt cửa trên 12 kg: Dài 600 mm — rộng 590 mm — cao 950 mm.
+ Máy giặt cửa trên 13 kg: Dài 696 mm — rộng 64 mm — cao 1100 mm.
Kích thước máy giặt cửa ngang
Máy giặt cửa ngang sở hữu kích thước to hơn so với máy giặt cửa trên. Trên thị trường hiện nay, máy giặt cửa ngang có các kích thước như sau:
+ Máy giặt cửa ngang 6 kg: Dài 597 mm — rộng 530 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 7 kg: Dài 600 mm — rộng 550 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 7.5 kg: Dài 600 mm — rộng 568 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 8 kg: Dài 600 mm — rộng 568 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 8.5 kg: Dài 600 mm — rộng 550 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 9 kg: Dài 600 mm — rộng 580 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 10 kg: Dài 665 mm — rộng 600 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 10.5 kg: Dài 600 mm — rộng 550 mm — cao 850 mm.
+ Máy giặt cửa ngang 11 kg: Dài 665 mm — rộng 600 mm — cao 850 mm.
khi lựa chọn kích thước máy giặt, bạn nên cân nhắc đến diện tích lắp đặt và nhu cầu dùng của gia đình. Bạn nên đặt máy ở các vị trí cao ráo và khô thoáng để tránh hiện tượng thẩm thấu điện năng. Nếu có thắc mắc cần tư vấn có thể liên hệ trung tam sua chua may giat lg tai Ha Noi.

Like what you read? Give Toàn Hg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.