De kracht van complimenten

‘Wat zie je er mooi uit’!

Jaarlijks wordt in Arnhem de Nacht van de Mode georganiseerd. Een evenement waarin het Modekwartier in het mooie Klarendal onderdeel wordt van het Fashion and Design Festival Arnhem. Ik mocht complimenten uitdelen, en deel hier mijn ervaring.

Dit zijn klarendallers
Het thema van deze nacht was Words, ‘a graphic journey in black and white’.

Op dit festival werd gezorgd voor een Enthousiaste theatrale aankleding. Er waren dansers, er was een optocht van “klarendallers”, een burgemeester die, vergezeld door een bodyguard en achtervolgd door selfie-groupies, feestelijk lintjes ging knippen en de mode-ontwerper en zijn assistent.

Deze nacht op 10 juli 2017 heb ik de rol van de modeontwerper op mij genomen en bezoekers van dit festival complimenten mogen geven. Hieronder een aantal ervaringen.

1. Met toestemming mag alles

Vergezeld van mijn assistente in Spijkers en Spijkers outfit, lukte het om met iedereen contact te maken. Mensen werden gevraagd of ze iets te horen wilden krijgen van de modeontwerper.

2. Spanning van het mogelijke oordeel

De spanning van het mogelijke oordeel was te voelen. Confronterend om beoordeeld te worden. Merkbaar, zichtbaar bij de bezoeker van de modeontwerper. In elk moment was het zoeken. De spanning was er altijd en daarbinnen lukte het om elk compliment raak te maken, gemeend, vol en met warme energie.

3. Achterdocht

Sommige mensen reageren met achterdocht op contact, op een compliment. Niet iedereen is het gewend om complimenten te ontvangen, en sommige mensen stellen zich juist door het compliment twijfelend en achterdochtig op. Die achterdocht maakt mij verdrietig, als je niet in staat bent waardering te ontvangen, wat doet dat dan met je humeur?

4. Contact maken met het geheel

Een moeder met een dochter, een vrouw met haar man, een vriendengroepje. Mensen zijn niet alleen, er is een context, contact verliep fijn als iedereen zich betrokken voelde.

5. De complimenten leiden tot dankbaarheid

Er zijn later verschillende mensen langsgekomen om ons te bedanken voor de complimenten, voor het mogen ervaren van waardering.

Tot slot

Weken na het geven van complimenten merkte ik dat ik opmerkzaam was op mooie details, iets om te waarderen. Spontane complimenten kwamen in mij op om te uiten.

Welk compliment wil jij met ons delen?

Like what you read? Give Tom Visser a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.