11 redenen waarom Newsmonkey haar crowdfunders zou moeten laten delen in haar succes

Er ontstond dit weekend heel wat discussie omtrent de hoera-mededeling dat Newsmonkey haar crowdfunders na 2 jaar al met 10% meerwaarde zou uitkopen.

Helaas lijkt de realiteit minder rooskleurig en blijken we in de aap gelogeerd. Tijdens dit weekend rezen er steeds meer vragen over deze transactie, aangezien we er als crowdfunders netto aan zullen verliezen en er onduidelijkheid bestaat over de aandeelhouders van “News Invest”, die alle bestaande aandeelhouders uitkopen en deze transactie initiëerden. Als FinTech fan en crowdfunder van het eerste uur, ben ik betrokken partij, die voor het “maximale bedrag” van 250 EUR heeft ingeschreven via MyMicroInvest in 2014. Mijn ontbijt gaat hierdoor gelukkig niet van smaak veranderen, maar binnen ons marktsysteem worden ook de ‘kleine verschaffers’ van kapitaal beloond voor het risico dat ze namen en passeren ze bij een ‘succesvolle exit’ tegen dezelfde waardering langs de kassa als de grootaandeelhouders.

Aangezien ik op mijn ongeruste tweetstorm aan oprichter Wouter Verschelden van Newsmonkey (achterliggend Definitive Groove NV) nog geen antwoorden ontving en ik ook via andere kanalen geen formele toelichting kon vinden, hoop ik dat het helpt om mijn vragen in hapklare Newsmonkey lijststijl te herhalen:

UPDATE: Op 23/5/2016 reageerde Wouter Verschelden via Twitter DM dat hij namens Newsmonkey de communicatie zou proberen recht te zetten. Ondertussen gebeurde dat met “Okay, dit was een communicatiefuckup, maar schrijf crowdfunding en newsmonkey nog niet af”. Vanuit MyMicroInvest ontving ik vanochtend per mail rechtstreekse bedankjes voor de constructieve feedback. MyMicroInvest bevestigde ondertussen formeel dat er geen deelnemingsverbanden zijn tussen MyMicroInvest, MyMicroInvest Finance en “News Invest”.

  1. Respecteer de belangen van je crowdfunders

Vele crowdfunders waren apetrots dat ze met hun investering een kleine bijdrage leverden om dit vernieuwend media initiatief te helpen opstarten, los van de gevestigde media groepen.

De peanuts die ons nu worden toegeworpen, staan ver van het gepropageerde concept om je fanbase te laten delen in het succes. Beroep doen op het spaargeld van 1.448 privépersonen vereist hoge ethische standaarden en brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee, waarbij je het eigenbelang en eventuele hebzucht als aandeelhouder, zorgvuldig moet afwegen tegen de belangen van die crowdfunders. Zoniet dreig je het etiket van geldwolf opgeplakt te krijgen, wat minder groovy is dan de aap aanspreken.

2. Transparantie is king

De vierde macht kent het belang van transparantie als geen ander. Newsmonkey beloofde dan ook een 3-maandelijkse rapportering aan de crowdfunders. Helaas ontvingen de Crowfunders de afgelopen 2 jaar slechts 3 mededelingen vanuit Newsmonkey via het MyMicroInvest platform. De laatste mededeling in januari 2016 was nochtans erg positief en beloofde “robust growth”. Nergens werd gesproken van een urgente behoefte aan extra kapitaal om die groei te financieren.

3. Schrijf een Belgisch succesverhaal

Het is ook merkwaardig dat de uitkoper “News Invest” (nog) nergens in het Belgisch Staatsblad is verschenen, maar de transactie blijkbaar volledig zou zijn afgerond? Dit doet het vermoeden rijzen dat hiervoor speciaal een investeringsvehikel in het buitenland werd opgericht? Waar en waarom?

Aangezien er ook bestaande (enkel of enkele?) oprichters van Newsmonkey in “News Invest” participeerden is dit fiscaal gezien nog merkwaardiger, aangezien hun toekomstige meerwaarden bij een “echte exit” in België (vooralsnog) fiscaal zijn vrijgesteld, maar in het in het buitenland of via een holding niet meer.

4. Vermijd belangenconflicten

Hoe werd het belangenconflict over de waardering van de aandelen vermeden binnen jullie schijnbare vestzak-broekzakoperatie? Indien het klopt dat de bestaande oprichters/aandeelhouders/bestuurders van Newsmonkey ook deel uitmaken van de oprichters/aandeelhouders/bestuurders van het nieuwe “News Invest” investeringsvehikel ontstaat er een evident en torenhoog probleem van onafhankelijkheid en een belangenconflict van jewelste.

Welke onafhankelijke partij werd ingeroepen om te verklaren dat de aandelen in mei 2015 nog 20 EUR/aandeel waard waren en een jaar later nog ‘maar’ 11 EUR waard zijn, terwijl Newsmonkey naar eigen zeggen sindsdien de omzet- en bezoekersrecords aan elkaar rijgde? Daarbij kan het helpen om inzage te geven in de uitkoopprijs van mede-oprichter Patrick Van Waeyenberge, die NewsMonkey verliet in december 2015.

Update 23/5/2015: Patrick Van Waeyenberge en vrienden-investeerders verkochten eind 2015 aan 5 EUR/aandeel. Daarbij ga ik er vanuit dat ze geen aandeelhouder werden van “News Invest”.

5. Social media stilte vergroot de storm

De meeste van jullie crowdfunders zijn zelf erg actief op sociale media en gebruikten hun ‘following’ 2 jaar geleden om jullie crowdfunding actie extra ruchtbaarheid te geven. Het is dan ook tenenkrommend dat jullie (op een paar vage tweets na) de aanzwellende kritiek niet in de kiem komen smoren door de prangende vragen over belangenvermenging in volledige transparantie te beantwoorden. Als media bedrijf weten jullie immers hoe goede crisiscommunicatie werkt.

6. Behouden van positieve crowdfunding pioniersrol

Newsmonkey heeft een groot deel van haar initiële tractie te danken aan haar crowdfunders. Bovendien zette de succesvolle campagne Newsmonkey op de kaart en leverde de crowdfunding actie veel positieve exposure op. Wouter ging in binnen- en buitenland getuigen over de door hem gehanteerde manier om als ondernemer onafhankelijke media te financieren. Wouter & co namen de crowdfunding-tag fier op in sociale media profielen, maar dreigen die als een boomerang op de neus te krijgen.

7. Misbruik geen contractuele volgrecht clausules

De zogenaamde ‘tag-along rights’ (recht om te verkopen) en ‘drag-along rights’ (verplichting om te verkopen) zijn standaard clausules binnen Venture Capital en deden bij mij dan ook geen alarmbellen afgaan. Dit soort clausules zijn net bedoeld om te garanderen dat mindelheidsaandeelhouders tegen dezelfde waardering worden vergoed als zij die aan de onderhandelingstafel zaten. Die clausules zijn echter nooit bedoeld om door bestaande aandeelhouders misbruikt te worden om kunstmatig samen een nieuwe holding op te richten om aan de contractuele 50% meerderheidsaandeelhouders-regel te voldoen, die hen dan pro-forma uitkoopt tegen een zelf bepaalde prijs. Hiermee kunnen de achterliggende eigenaars van “News Invest” van de toekomstige meerwaarden te genieten, zonder de initiële crowdfunders voor hun bijdrage en risico te vergoeden.

8. Schuif de hete aardappel niet door naar MyMicroInvest

Newsmonkey was op de hoogte van die 12% kosten regel en de 10% meerwaarde commissie die MyMicroInvest in rekening brengt, maar verpakte de verkoop als een succesverhaal met 10% meerwaarde op 2 jaar tijd. Het is dan ook flauw om zelf over een ‘meerwaarde’ op te scheppen en voor de kosten door te verwijzen naar MyMicroInvest dat de crowdfunding voor Newsmonkey organiseerde.

9. Class-actions zijn niet classy

Advocate Wendy Michiels was er snel bij om het ongenoegen dit weekend te kanaliseren.

Persoonlijk heb ik nog geen behoefte aan een rechtszaak, aangezien ik er nog steeds van uitga dat onze belangen als crowdfunders door MyMicroInvest verdedigd zullen worden en dat het juridisch verweer in hun 12% dienstverlening werd inbegrepen. Zo kan MyMicroInvest de extra waarde van een “betrouwbaar en onafhankelijk” tussenplatform in de verf zetten. Via de 10% commissie op de meerwaarde heeft MyMicroInvest er op papier alle belang bij om een marktconforme uitkoopprijs te garanderen.

Ik ga er dan ook van uit dat José Zurstrassen als oprichter van MyMicroInvest en blijkbaar voorzitter bij Newsmonkey een sterke verklaring en garantie kan bieden over hoe hij de rechten en belangen van zijn trouwe crowdfunders garandeerde en actief blijft verdedigen.

10. Crowdfunding kan succesverhalen gebruiken

Zoals met nieuwe FinTech initiatieven te verwachten valt, zullen er soms ongelukjes gebeuren. Zolang de gedupeerde inschrijvers de risico’s kennen en het verlies beperkt is in verhouding tot hun vermogen, is dit voor mij een aanvaardbare kost van vernieuwing.

Dit legt de lat voor de “early adopters” van crowdfunding wel extra hoog om zeker niet aan nestbevuiling te doen. Als één van de grootste Belgische crowdfunding successen haar kleine financiers op deze manier behandelt, straalt dat af op alle andere crowdfunding initiatieven, die deze innovatieve financieringsvorm willen promoten. Ook de privépersonen die momenteel een investering overwegen zullen afgeschrikt worden als het relatief hoge risico niet eens wordt vergoed door de weinige succes voorbeelden.

11. Focus op uitbouw

Steek jullie energie in de verdere commerciële uitbouw, zodat je daarmee de journalistieke kwaliteit en relevantie verder kan verhogen. Verlies geen tijd met het opzetten van (buitenlandse?) investeringsvehikels. Deze ‘self inflicted wound’ gaat interne spanningen opleveren en jullie heel wat focus doen verliezen door het verdedigen van wat een erg foute deal lijkt.

Mijn hart bloedt bij het uitschrijven van dit lijstje. Eerst en vooral omdat ik geen fan ben van “link bait”-lijstjes en nog minder van klagers. Maar vooral omdat Newsmonkey een unieke kans had om haar pioniersrol in de Belgische crowdfunding geschiedenis te vergulden door haar crowdfunders wèl in het financiële succes en/of de waardevermeerdering te laten delen. Tenslotte ken ik verschillende betrokkenen bij en achter MyMicroInvest en NewsMonkey persoonlijk. Ik kan dan ook nog niet geloven dat ze doelbewust de belangen van de crowdfunders zouden schenden door het uitkoopbod tegen een zelfbepaalde prijs te organiseren, waarbij het uitkopende ‘News Invest’ deels in handen is van de huidige ‘gefragmenteerde’ founders.

Ik zet me bovendien binnen de Belgische FinTech community in om ervoor te zorgen dat innovatieve financieringsvormen breder ingezet kunnen worden en dat de nieuwe spelers hoge ethische standaarden onderschrijven.

Uitreksel van het charter op FintechBelgium.be

FinTech Belgium VZW onderhoudt daardoor contacten met de financiële regelgevers en toezichthouders, die (terecht) een kritische houding aannemen, maar de innovatie wel vanop de voet volgen en onder gepaste controle willen faciliteren. Door het gebrek aan transparantie en tegenstrijdige communicatie rond deze crowdfunding transactie, ontstaat er nu een betreurenswaardige zweem van belangenvermenging, die de ontwikkeling van crowdfunding in België geen goed doet.. om nog maar te zwijgen van de imagoschade voor NewsMonkey en MyMicroInvest!

P.S. Mijn creatieve oplossing als trouwe crowdfunder met gevoel voor humor: stuur maandagochtend het bericht uit dat deze omstreden uitkooptransactie door “News Invest” gewoon een mediagenieke apestreek was om de betrokkenheid van de crowdfunders terug wat te vergroten en nog eens trending te zijn op sociale media. Jullie late aprilvis is volledig geslaagd en iedereen zal toegeven dat het een schot in de roos was, waardoor crowdfunding brede aandacht in de media genoot! Dit verklaart ineens waarom er nog geen spoor in het Belgisch Staatsblad te vinden is van het schimmige “News Invest” als rechtspersoon. Vervolgens stuur je de voorlopige jaarrekening 2015 naar de crowdfunders en het voorstel aan de algemene vergadering om een uitzonderlijk dividend van 4,8 EUR/aandeel uit te keren vanwege de super resultaten en de onverwacht sterke groei! Extra exposure verzekerd en iedereen terug gelukkig. Eind goed al goed.