Motionsdag i børnehaven

Efteråret er over os og efterårsferien er lige på den anden side af weekenden,…😃

I den forbindelse vil vi byde efterårsferien velkommen, ved at holde motionsdag i børnehaven, fredag den 14. oktober 2016.


Derfor vil det være en god ide, hvis dit barn har noget fodtøj med, som han/hun kan løbe i.

Vi vil løbe runder på “cykelbanen” på legepladsen.

God efterårsferie til jer alle.

Mange hilsner

Majbritt, Kirsten, Helle, Ulla, Heidi og Torben

Like what you read? Give Torben Loft a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.