Distant love

The memory of distant lovers not only make you love more but also independence and stronger when no one is around and you waiting for them to return.

Honey, distance love makes me sad. I felt unhappy when I see others holding their hands. But S is so far, he was alone, and I understand that sometimes sadness is derived from two hearts in 2 places is also considered a happiness!

Your best my love, on the steps you went, if tired, then you let’s turned around, I am still here, I do not promise to solve all problems for you, but I promise to give you all the love and faith to you can firmly step.

In here always one girl waiting for you in every moment.

I’m not as strong as you think, also not brave as you believed! I am just me, weak and superficial. Still, cry when scared. Still stubborn when I know myself wrong. Still remembered you even when I am angry you. Finally, I am just me, and i still need you to protect me…

When you love a girl because you love beauty and her appearance. Then you will see that love is short and tasteless. You will be disappointed when her beauty and appearance gradually fades over the years. But if you love a girl that by the fact of her man. You love all about the good and the bad of her, love her as the way she is. And every day when you think about her, it’s a rich world full of color.

When I tired. I just want to see you, want to run to you, hug you and said:

“I miss you so much”.

I want to put my head on your shoulder, to seek comfort and to cry on. At that times I feel your sheltered, your arms are mine forever.

Because I realized, I love you so much!

A short story by TranLe

*Yêu xa*

Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh trở về yêu xa..

Anh à. Yêu Xa em buồn lắm. Em nhớ lắm. Em cảm thấy buồn khi nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ở S xa xôi, anh cũng chỉ có một mình, và em hiểu ra, đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc anh ạ! Cố lên nhé tình yêu của em, trên những bước chân anh đi, nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại, em vẫn ở đây, em không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho anh, nhưng em hứa là sẽ trao cho anh tất cả tình yêu và niềm tin để anh tin và bước tiếp.

Anh đừng quên ở đây Vẫn luôn có một người con gái đợi anh về trong từng khoảnh khắc.

Em không mạnh mẽ như Anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin, Em chỉ là Em, yếu đuối và nông nổi, vẫn khóc khi sợ hãi , Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai, Vẫn nhớ anh ngay khi em đang giận dỗi..
 Cuối cùng Em chỉ là Em… Vẫn cần có Anh che chở..!

Khi Anh yêu một cô gái vì nhan sắc và bề ngoài của cô ấy, thì anh sẽ thấy tình yêu ấy thật ngắn ngủi và vô vị. Anh sẽ cảm thấy sự thất vọng khi nhan sắc và vẻ bề ngoài ấy dần tàn phai theo năm tháng. Nhưng nếu Anh yêu một cô gái bởi chính con người thật của cô ấy…Yêu cái tốt lẫn cái không tốt của cô ấy thì yêu hết một đời vẫn là chưa đủ. Và mỗi ngày khi Anh nghĩ về cô ấy thì đó là cả một thế giới phong phú đầy màu sắc…

Khi em mệt mỏi, em chỉ muốn được gặp Anh, muốn chạy đến bên Anh! Ôm Anh thật chặt và nói:

“Em Nhớ Anh Nhiều Lắm”!

Muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải mái. Vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở từ anh.
 Vì Em nhận ra rằng: Em yêu anh!! Rất Nhiều !!

TranLe,

Like what you read? Give TranLe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.