รับออกแบบและติดตั้งราวกันตกกระจก ระเบียงกระจก ราวบันไดกระจก ผนังกระจก (curtain wall) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งกระจกเทมเปอร์

ผลงานติดตั้งราวกระจกกั้นสระว่ายน้ำบนยอดตึกสูงใจกลางเมือง โดยทีมงาน Trump Glass คุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพของเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน ทั้งเจ้าของบ้าน งานโรงแรม งานคอนโดตึกสูง งานห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ค่ะ

สามารถรับชมวีดีโอผลงาน “ราวกันตกกระจกเทมเปอร์” ของทีมงาน Trump Glass ได้แล้ว โดยกดรับชมที่วีดีโอด้านล่างนี้ค่ะ

ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ temper glass ราวสแตนเลสกระจก

ตัวอย่างของงาน “ราวบันไดกระจก temper ราวกระจกสแตนเลส ราคาพิเศษ​” ค่ะ

ราวบันไดกระจก temper ราวระเบียงกระจก

Call 063–720–5750 , Line: kunnapab

49 Soi Pattanakarn 44, Pattanakarn Road, Suan Luang, Bangkok 10250

Trump Glass Railing

รับออกแบบและติดตั้งราวกันตกกระจก ระเบียงกระจก ราวบันไดกระจก temper ผนังกระจก (curtain wall) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งกระจกเทมเปอร์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store