Acaba Koliden Ne Çıkacak?

Günlük hayatta artık herkes bir ürün satın alırken, bu ürünün hizmetini en iyi kalitede almayı istiyor. Dijital platform üzerinden ürün satın aldığı zamanda hizmetin en iyi kalitede olmasının yanı sıra, tercih ettiği ürünün de kendisine eksiksiz ve düzgün olarak ulaşmasını bekliyor. Yani tabiri caizse sipariş ettiği ürünün kolisinin içinden acaba ne çıkacak gibi bir düşünceye kapılmadan karşı taraftan gelecek olan ürüne koşulsuz şartsız güvenmek istiyor.

Örneğin; tercih ettiği — kıyafet, ayakkabı, parfüm, vazo ve benzeri- ürünlerin
kırılmadan, düzgün bir şekilde ve doğru ebatlarda eline geçmesinin yanı sıra
kendisine ulaşan ürün kolisinin içinden parfüm istemişken saat ya da tablet
istemişken cep telefonu gibi bir ürünün kendisine ulaşmasını beklemiyor. Ancak ürün satın aldığınız site ne kadar güvenilir olursa olsun ya da o ürünü ikinci el olarak satın bile alsanız kimi zaman yanlış ürün teslimatı ya da zamanında elinize ulaşmaması gibi sorunlar ile karşılaşabiliyorsunuz. Gelmesini beklediğiniz ürünlerden farklı ürünler elinize geçebiliyor.

Ürünü satın aldığınızda gelen kargonun içerisinden beklediğinizden farklı bir ürün ile karşı karşıya kaldığınız zaman ister istemez bir şok yaşıyorsunuz. Böyle bir hataya maruz kaldığınız zaman beğendiğiniz ürün sizin elinize doğru olarak ulaşmadığı için hayal kırıklığı yaşamanızın yanı sıra verdiğiniz o kadar para da yanlış bir ürün teslim edildiğinden çöpe gitmiş oluyor. Ayrıca böyle bir durumla da karşılaştığınız için kendinizi bir bakıma kandırılmış hissediyorsunuz. Bu durumla baş edebilmek için Tüketici Haklarını mutlaka en iyi şekilde bilmek gerekmektedir. Ayrıca ileride bu tür bir olay ile bir daha karşılaşmamak için ilgi mercilere de (Tüketici Hakları Mahkemesi) suç duyurusunda bulunmak tüketicinin daha da bilinçlenmesi açısından
yararlı olacaktır.

Tüketici Hakları içerisinde yer alan ayıplı mal kanunu gereğince; tüketicinin kamu yararına uygun bir şekilde sağlık ve ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler almasına yardımcı olmayı sağlamaktadır. Yine bu kanun gereğince müşteri ayıplı ya da kendisine yanlış gelen malın iadesini, talep ettiği ürünün değiştirilmesi şartıyla isteyebilir. Yanlış ya da ayıplı bir mal ile karşı karşıya kalındığı zaman, bu durum mutlaka şikâyet edilmelidir. Bunun yanı sıra bu şikâyetler değerlendirip cezalandırılarak ürün teslimatında yapılacak olan diğer yanlışların önüne geçerek bir emsal oluşturmalıdır.

Like what you read? Give Tüketiyorum a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.