Mis on Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutus?

Tulevik
2 min readAug 12, 2016

--

TTSA on kolmanda sektori vastus küsimusele: “Kuidas valmistub ühiskond uuteks tehnoloogiateks?” Sellisteks tehnoloogiateks nagu tehisintellekt, isejuhtiv auto, virtuaalreaalsus — asjad, mis näivad täna paljudele ulmelisena, ent mis on juba olemas või kohe saabumas. Kõik need tehnoloogiad võivad juba õige pea ühiskonnale laialdast mõju avaldada. Selle mõju suund sõltub aga ühiskonna teadlikkusest ja nutikusest.

TTSA eesmärgiks on seega aidata kaasa sellele, et tulevikutehnoloogiate mõju Eesti ühiskonnale oleks maksimaalselt positiivne ja nende kasutuselevõtt oleks kaalutletud ning laialdaselt mõistetud otsus.

TTSA põhitegevused selle eesmärgi saavutamisel on:

 1. Interdistsiplinaarse ekspertide võrgustiku loomine, kus on esindatud teadmised ja perspektiivid nii tehnoloogiast kui ka sotsiaal- ja humanitaarteadustest;
 2. Erinevate uute tehnoloogiate positiivsete mõjude ja võimalike riskide analüüsimine;
 3. Eelkõige avaliku sektori nõustamine ja koolitamine uute tehnoloogiate
  kasutuselevõtuga seotud poliitiliste, majanduslike, hariduslike jt aspektide teadvustamiseks ning teadlike otsuste soodustamiseks.
 4. Ühiskonna laiem teavitamine eelseisvatest arengutest ning uute tehnoloogiate mõjust;
 5. Projektide teostamine uute tehnoloogiate mõistmise ja rakendamise soodustamiseks.

TTSA põhimõtted nende tegevuste juures on:

 1. Me oleme tulevikku-jaatavad. Küsimus ei ole mitte “kas?” vaid “millal”?
 2. Me oleme kaalutlevad. Igal tehnoloogial on positiivsed JA negatiivsed mõjud. Naivism, küünilisus ja täielik neutraalsus on võrdselt ebamõistlikud positsioonid.
 3. Me oleme konstruktiivsed. Informeeritud otsustega saab tehnoloogia positiivseid mõjusid maksimeerida ja negatiivseid minimeerida. Aitame selliseid otsuseid teha.

Hiljutist ja käimasolevat

 • Juhime isejuhtivate sõidukite ekspertrühma. Ekspertrühma kutsusid ellu Riigikantselei ja MKM. Igapäevaselt tegelevad Allan Aksiim ja Pirko Konsa.
 • Otsime rahastust teostamaks näiteks: 1) avalikule sektorile suunatud koolitusi tehisintellekti ja automatiseerimise trendidest ja mõjudest; 2) avalike hoiakute uuringut, analüüsimaks inimeste valmisolekut kasutada uusi tehnoloogiaid ning teadlikkust nende mõjudest igapäevaelule; 3) majandusliku mõju analüüsi, mis hindaks isejuhtivate sõidukite laialdase rakendamise mõju Eesti majandusele.
 • Esinesime TEDxTTÜ-l tehisintellekti ja töö tuleviku teemal
 • Korraldasime 2016 Arvamusfestivalil tehisintellekti ning virtuaalreaalsuse paneele
 • Meiega on seotud AI Mõtteklubi, EEVR ning FB lehekülg Tehisintellekt ja SINA

Juhatus: Rao Pärnpuu, Allan Aksiim
Nõukogu: Kaspar Kruup, Kristjan Korjus, Madis Vasser, Margus Niitsoo, Rauno Kinkar

--

--

Tulevik

Kirjutame tehnoloogia, tuleviku ja ühiskonna kokkupuutepunktidest. Kontot haldab Tuleviku Tehnoloogiate SA.