Virtuaalreaalsus koolis — tiigri järgmine hüpe?

Arvamusfestival 13.08.2016 Paide

Vasakult paremale Madis Vasser, Signe Varendi, Kristi Ramot, Kristel Rillo ja Indrek Vainu, allikas Vunk Labs & Accelerator

Virtuaalreaalsus ehk VR pakub võimalust luua maailmu, mis on pärismaailmast sootuks erinevad, kuid mida aju reaalsusest ei erista. Me saame minna Marsile või kõrge mäe tippu ning see kogemus tunduks nii ehe, et mäe otsast alla vaadates läheksid meie põlved nõrgaks. Alates sellest aastast on seda võimaldav tehnoloogia laialdaselt saadaval. Paneelis räägime lähemalt VR-i unikaalsetest võimalustest. Eelkõige otsime rakendusi haridussüsteemis. Küsime ekspertidelt kas, millal ja kuidas VR Eesti kui eeskujuliku digiühiskonna koolides oma koha võiks leida. Peale paneeli said huvilised GearVRi proovida ning Paide keskväljakul oli enamus päevast võimalik proovida pagulaslaagri elu virtuaalselt. Lisamõtteid paneelist leiab siit.

Moderaator: Indrek Vainu, IT ekspert Osalejad: Madis Vasser, Tartu Ülikool, arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labori uurija, ettevõtja Signe Varendi, Tartu Veeriku Kool (2015 Digipöörde võitjad), inglise keele õpetaja Kristi Ramot, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, arvutimängude disaini erialajuht Kristel Rillo, Haridus- ja Teadusministeerium, Digipöörde programmi juht.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.