În urmă cu un an a avut loc conferința CSR Excellence — TIME TO SHARE, care a reunit specialiști și reprezentanți ai marilor companii, precum Kaufland Romania, Unilever România, Coca Cola HBC, Mondelez România, Ursus Breweries, cu scopul de a încuraja, dezbate strategii și găsi soluții noi care să faciliteze sustenabilitatea în mediul de afaceri românesc.

Conferința a fost deschisă de către Consilierul de Stat, Laszlo Borbely, care încurajează îmbunătățirea cadrului de legal în privința facilitării sustenabilității business-urilor din România.

Valer Hancaş, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland România, a tras un semnat de alarmă privind necesitatea de acționa cât…

Tummy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store