2017'de İngilizceyi Halledin
Çağrı Menteş
51420

Yazınız oldukça faydalı uzun zamandır ingilizcemi geliştirebileceğim bir kaynak arıyordum. Verdiğin listedeki çoğu siteyi deneyeceğim. Ce ayrıyeten sormak istediğim bir konu var. İnternette bazı yazıları okurken matematik terimleri ingilizce olarak geçiyor bunları öğrenebileceğim bir kaynak biliyor musunuz?

Like what you read? Give Tunahan Karlıbaş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.