Dao.Casino BET Token’ları MEW’a Eklemek ve ICO’da Son Durum

BET token tanımlama bilgilerini verelim.

https://dao.casino/

Cüzdanınıza girin.
”Add Custom Token” diye bir seçenek var ona tıklayın. Sonra ordaki formu dolduracaksınız.
”Contract Adress” kısmına 0x725803315519de78D232265A8f1040f054e70B98[/b] yazılacak.
”Token Symbol” kısmına BET yazılacak.
”Decimal” kısmına 18 yazılacak.
Sonra “add” butonuna tıklayın ve BET Tokenlar orda listede artık görüntülenir.

Kaynak: https://medium.com/@bitdavy/how-to-see-your-bet-token-6a176e2630a6

Dao.Casino ICO Devam Ediyor!

Şu ana kadar 13,576,800 USD ve 45,256 ETH toplandı.

https://i.hizliresim.com/BAvq1V.jpg

[https://i.hizliresim.com/1gV8oY.jpg

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.