Dao.Casino Token Satış Etkinliği Sona Erdi!

Dao.Casino Token Satış Etkinliği Sona Erdi Arkadaşlar!

Fonlar White hat hacker’lar tarafından Dao.Casino ekibine geri gönderilmiş.

Yeni token’ın adı yine BET olacak.

Yeni kontrat adresi artık: 0x8aA33A7899FCC8eA5fBe6A608A109c3893A1B8b2

Yeni BET token’lar ilgili katılımcılara zaten teslim edilmiş durumda. Eski token’ların hiçbir geçerliliği yok.

Daha fazla detay için.
https://medium.com/@dao.casino/dao-casino-token-sale-campaign-officially-ended-1025d2a853a4

https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*WL_WRu9We1K8Uk05TMmGmQ.png

BET Token’ların Wallet’a Tanımlanması için Şu Yol İzlenecek Arkadaşlar.

İlk olarak lütfen kazaya sebebiyet vermemek adına hiçbir geçerliliği olmayan eski token’ları siliyoruz MEW’den.

Myetherwallet İçin.

Cüzdanınıza girin.
”Add Custom Token” diye bir seçenek var ona tıklayın. Sonra ordaki formu dolduracaksınız.
”Contract Adress” kısmına 0x8aA33A7899FCC8eA5fBe6A608A109c3893A1B8b2 yazılacak.
”Token Symbol” kısmına BET yazılacak.
”Decimal” kısmına 18 yazılacak.
Sonra “add” butonuna tıklayın ve BET Tokenlar orda listede artık görüntülenir.

https://medium.com/@dao.casino/how-to-see-new-bet-tokens-in-your-wallet-b3aca3f4208

DAO.Casino Resmi Linkler:

Website: https://dao.casino
Telegram: https://t.me/daocasino
Prototip: https://platform.dao.casino 
GitHub: https://github.com/daocasino
Email: team@dao.casino
White Paper: https://github.com/DaoCasino/Whitepaper/blob/master/DAO.Casino%20WP.md
Slack Invite: https://dao.casino/slack-invite.html
Facebook: https://www.facebook.com/Dao.casino/
Twitter: https://twitter.com/daocasino
Blog: https://medium.com/@dao.casino/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkggi9VnPJ0qUzfj7h70-pQ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.