I have heard many rumours about hosting a website or platform on AWS. Many saying things like ‘AWS is not as efficient as ‘old-school’ hosting and/or a vertically scaled server somewhere in your server room…’ I’m not going to argue this point because it would be akin to arguing with…

Pro lokální vývoj používáme HTTPS a Chrome od 58+ (vydáno 19-04-2017) začal vyhazovat problém s certifikátem (NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID)

Problém je, že commonName pro identikaci nestačí a vyžaduje i subjectAltName a vygenerovat certifikát, který toto splňuje, mi chvilku trvalo. Tady návod, pokud by se někomu hodilo, případně jako future reference.

Pozn.: existuje…

Včera jsme nasazovali novější verzi verzi Ubuntu (AWS ami-a9d276c9) která ale bohužel nemá Python 2 který je pro Ansible potřeba. Řešením je zakázat získávání faktů a v případě že chybí ho nainstalovat.

gather_facts: no
tasks:
# ensure python 2 is installed - required for Ansible
- name: install python 2
raw: test -e /usr/bin/python || (apt -y update && apt install -y python-minimal)
become: True

S3 - Simple Storage Service je na první pohled jedna z nejjednodušších služeb od AWS, ovšem věděli jste, kolik toho nabízí? Co vše se dá vykouzlit?

Je jednou z prvních služeb Amazonu. Jak je řečeno v názvu, je to jednoduché cloudové úložiště, ale umí toho mnohem víc, než by člověk…

Nějak nám za poslední dobu narostla práce a nebyl čas moc publikovat, tak jsem si říkal, že něco zkusím sesmolit. O Ansiblu určitě ještě vyjde pokračování (mimochodem, mluvil jsem o něm na Wordpress weekendu — wpweekend.cz :))

Teď tedy k tématu. S klukama už přes rok a půl děláme na…

Dneska bych rád napsal něco o deploymentu, orchestraci, automatizaci a <dosaď co tě zrovna napadne>.

Ansible ve firmě nějakou dobu používáme a díky týmu lidí okolo jsem měl možnost vidět jaké můžou být opravdové benefity a jak to může ušetřit hodně času a starostí. Po přechodu z klasického FTP deploye…

Michal Haták

#Python #AWS #Angular #Autoprop

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store