User interface design: The right tool for the job
Nerds & Company
32

Hoi Sander,

Leuke blog! Hoe kijk jij aan tegen het recent aangekondigde Adobe Comet project? Adobe maakt daarmee in een keer een hoop achterstand goed op het gebied van UI Design.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Twan van Beusekom’s story.