Інша альтернатива Григорія Рєвзіна

Григорій Рєвзін — російській історик, мистецтвознавець, архітектурний критик, журналіст і колумніст — виступив з лекцією в рамках спільного проекту “Альтернативи” InLiberty і Esquire за підтримки DI Telegraph.

У своїй лекції Рєвзін розповів про альтернативи в архітектурі і культурі. У відео багато цікавих слайдів та аргументів. Приємного перегляду!

Like what you read? Give Urban Forms Center a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.