Електромобілям — зелене світло та зелені номера

UNDP Ukraine
Aug 19 · 4 min read

Безшумний і безвикидний легковий транспорт на українських трасах вже давно не дивина. Зарядна інфраструктура не встигає за швидкістю, з якою українці обзаводяться персональним електротранспортом.

Темпи зростання лише пришвидшуються: станом на 1 липня в Україні зареєстровано понад 26 тисяч електромобілів та гібридів. У травні цього року було зареєстровано вдвічі більше електромобілів та гібридів, ніж у травні 2018 року.

Згідно з прогнозами експертів, парк легкових та малотоннажних вантажних автомобілів на електродвигунах у 2024 році зросте до 246 тисяч, тобто майже вдесятеро.

Проте, одне лише зростання кількості електромобілів не наблизить Україну до Норвегії. Розвиток будь-якої галузі чи сектору економіки має супроводжуватися розбудовою необхідної для цього інфраструктури. У випадку електротранспорту — це розгалужена мережа зарядних станцій, які б дозволяли комфортно пересуватися на електромобілі як містом, так і подорожувати країною.

Не завжди рятує і наявність зарядної станції: непоодинокі випадки, коли місця з зарядними пристроями для електромобілів займають звичайні автівки. Це, у свою чергу, обмежує доступ електрокарів до зарядної станції та може обмежити подальший рух електромобіля, якщо заряду акумулятора недостатньо.

Облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів з електричними двигунами є чинником сталого розвитку ринку, вважають 75% експертів українського ринку електротранспорту, проведеного дослідницьким агентством IRS Group у травні 2019 року.

КРАЩІ ПРАКТИКИ

Серед можливих рішень, які б додали більше переваг та зручності водіям електромобілів, а заодно сприяли розвитку електромобільної галузі в Україні, називають врегулювання питання про обладнання місць для паркування та зарядки електромобілів, спеціальні дорожні знаки, а також ідентифікація електромобілів.

Так, спеціальне маркування електромобілів поширене у багатьох країнах світу. «Зелені» номерні знаки можна зустріти в Австрії, Великобританії, Індії, Китаї, Латвії, Німеччині, Угорщині, провінції Онтаріо в Канаді.

Зелений номерний знак у Квебеці

Перший крок для гармонізації українського законодавства до кращих європейських і світових практик у сфері електротранспорту, а також сприяння розвитку цієї галузі в Україні вже зроблено. Законопроект № 10405 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів» був проголосований Верховною Радою буквально в останні години скликання, 11 липня, і 6 серпня підписаний Президентом України.

Цілі закону:

Захистити права водіїв електромобілів на доступ до зарядних станцій та парковок

Наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів

Збільшити завантаженість діючих зарядних станцій для електромобілів

Стимулювати розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів

Фото: John Cameron / Unsplash

Підтримку в розробці законопроекту надали експерти Програми розвитку ООН у рамках проекту «Підтримка Парламенту України з питань сталої енергетики та охорони довкілля». Авторами законопроекту виступили Олексій Рябчин, співголова МФО «Зелена енергія змін», та низка народних депутатів із різних фракцій та позафракційних.

Закон набуде чинності 1 січня 2020 року. Отже, яких змін очікувати з нового року?

1. Інфраструктура

Мають з’явитися нові дорожні знаки — «Для електромобілів», «Крім електромобілів» та «Станція зарядки електромобілів».

Ці знаки передусім врегулюють роботу численних зарядних станцій, яких з’являється щоразу більше.

2. Зелені номерні знаки

Автомобілям з електричними двигунами видаватимуть спеціальні номерні знаки — з зеленими буквами та цифрами.

Практика маркування номерних знаків літерами і цифрами іншого кольору в Україні не нова. Наприклад, автомобілі поліції мають блакитні номерні знаки, жовті знаки — маршрутний транспорт, червоні — транзитний.

Маркування електромобілів також допоможе рятувальникам на місці ДТП, адже для роботи пожежників з акумулятором електромобіля потрібні окремі інструкції.

Для реалізації закону протягом наступних півроку МВС та іншим профільним міністерствам потрібно буде внести зміни в:

■ держстандарти, які передбачать спеціальні номерні знаки з зеленим кольором шрифту для транспортних засобів, обладнаних електричним двигуном (ДСТУ 4278:2006)

■ держстандарти, які передбачать запровадження нових дорожніх знаків «Для електромобілів», «Крім електромобілів» та «Станція зарядки електромобілів» (ДСТУ 4100:2014)

■ державні будівельні норми щодо визначення обов’язкових параметрів, деталізованих вимог облаштування машиномісць і/або паркомісць для електрокарів

3. Штрафи

Для власників автомобілів із двигуном внутрішнього згорання, які вирішили припаркуватися на місці для електрокарів або зайняли місце біля спеціально обладнаної зарядної станції, закон передбачає штраф у розмірі 340–510 гривень. У такому випадку інспектори з паркування отримали право затримати автомобіль порушника, зокрема з допомогою евакуатора.

***

Екологізація автотранспортної галузі України на цьому не завершується. Суттєве значення відіграє джерело електроенергії, яким заряджається електромобіль. Збалансована система, що виробляє чисту низьковуглецеву енергію та безпечно її транспортує до користувачів — один із ключових пріоритетів «зеленого» порядку денного для України.

Досягнення цієї мети має стати вагомим аргументом для політиків та урядовців у виробленні політик, спрямованих на чистіше довкілля та сталу енергію для всіх.

Текст: Вікторія Яшкіна / ПРООН в Україні

  UNDP Ukraine

  Written by

  We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade