Локальні приклади підвищення енергоефективності в Україні: від альтернативної енергетики до теплих кредитів

UNDP Ukraine
Feb 25 · 5 min read

Високий потенціал

Україна має одну з найбільш енергоємних економік Європи. Майже половину енергії країни споживає житлово-комунальний сектор, який давно застарів і потребує оновлення.

Через незабезпеченість енергоефективності будівель втрати тепла подекуди становлять 47%.

За даними Європейсько-українського енергетичного агентства, за допомогою тепломодернізації та капітального ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і втрати енергії на 10–25%. Загалом по Україні потенціал зменшення енергоспоживання становить 75%.

Для цього потрібно активізувати не тільки законодавчу базу, а й показати успішні історії тих міст та сіл, яким вже вдалося осучаснити свої системи енергозабезпечення.

Як приклад — старовинне місто Жовква на Львівщині. Міська влада модернізувала локальну котельну за кошти Європейського Союзу і за два роки з часу початку реалізації проекту, місто зекономило майже 7 мільйонів гривень.

Жовква повністю відмовилася від газу. Замість нього в новій котельні використовують тирсу та відходи деревообробки.

Інший приклад на Донеччині. Тут проводять енергетичну модернізацію соціальної інфраструктури за підтримки Програми розвитку Організації Об‘єднаних Націй (ПРООН). Завдяки встановленню нових бойлерів, що працюють на аграрній біомасі, лікарні, школи та садочки у смт Черкаське Слов’янського району Донецької області зможуть значно заощадити бюджетні кошти і енергоресурси. Загалом у рамках цього проекту вже встановлено 12 котлів на аграрній біомасі в Житомирській, Київській, Черкаській і Донецькій областях.

Інвестиції у звички

Енергоефективність житлово-комунального сектору України щонайменше у чотири рази нижча за відповідний показник західноєвропейських держав.

Проте, поступ у цій сфері все ж відбувається. Якщо раніше історії про те, що у Німеччині чи Австрії вимикають опалення на ніч дивували пересічних українців, то тепер вони стали частиною низки побутових лайфхаків для енергозбереження домівок.

Українці тільки вчаться розумніше використовувати енергію на всіх етапах: від її виробництва до транспортування і споживання.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) стверджує, що кожен долар, інвестований в енергоефективність, збільшує вартість будівлі втричі. Для цього слід модернізувати систему опалення будівлі, встановити засоби обліку та регулювання споживання енергетичних ресурсів, модернізувати системи опалення, постачання гарячої води, вентиляції, кондиціонування та освітлення, використовувати місцеві відновлювальні, альтернативні джерела енергії.

Сонячна перспектива

Станом на кінець 2017 року відновлювані джерела складали лише 6,7% у валовому кінцевому споживанні енергоресурсів України. 2018 рік має показати кращі результати завдяки значному приросту встановлених «зелених» потужностей — втричі більше, ніж у 2017 році, однак це все ще незначна частка у порівнянні з країнами-членами Європейського Союзу з аналогічними кліматичними умовами.

Так, у 2017 році частка відновлюваних джерел енергії в ЄС — з вітру, сонця та біомаси — склала 20,9% й має зрости до 32% у 2030 році.

Водночас, відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року ми маємо забезпечити 11% енергетичних потреб держави, використовуючи енергію з відновлюваних джерел. Крім цього, у 2035 році частка «зеленої» енергії у загальному первинному постачанні має скласти 25%.

Переваги відновлюваних джерел енергії, особливо енергії сонця, все більше привертають увагу українців. За даними Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження України, сонячні електростанції (СЕС) зараз забезпечують енергією 7450 домогосподарств, й більше половини з них було встановлено протягом 2018 року. Для порівняння: наприкінці 2014 року лише 20 родин на всю Україну користувалися власними сонячними електростанціями.

Своє екологічне джерело електроенергії — не єдиний стимул. Українці можуть скористатися правом продавати електроенергію, вироблену СЕС потужністю до 30 кВт, за привабливим «зеленим» тарифом.

У першому читанні у 2018 році схвалено законопроект, який передбачає збільшення максимальної потужності «домашньої» СЕС до 50 кВт.

Об’єднатися, щоб заощаджувати разом

Значні можливості підвищувати енергоефективності відкриваються перед співвласниками багатоквартирних будинків. Саме для підвищення енергоефективності України, Європейський Союз та ПРООН запустили дворічний проект «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень».

Мета проекту — стимулювати та підтримати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у всіх 24 областях України. Щонайменше 2000 нових ОСББ буде створено та загалом 4000 ОСББ пройдуть навчання з управління енергоефективними проектами.

У 2019 році очікується запуск Фонду енергоефективності, який надаватиме фінансування на утеплення будинків, придбання енергоефективного обладнання, нових котлів та інших енергоефективних заходів. Фонд оперуватиме щонайменше 6–7 млрд грн, які будуть направлені на модернізацію житлового фонду. Спільна програма ЄС та ПРООН спрямована саме на підтримку ОСББ, щоб мобілізувати їх прагнення зменшувати свої рахунки за енергетичні витрати та брати більшу відповідальність за енергозбереження в своїх оселях.

Держава пропонує стимули

Позитивний приклад у підвищенні енергоефективності показала державна програма «Теплі кредити». З жовтня 2014 року в Україні діє для населення та ОСББ розроблена Держенергоефективності та запроваджена урядом програма, якою передбачено відшкодування з держбюджету:

  • 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб — власників приватних будинків;
  • 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.

Загалом за чотири роки дії програми «теплими кредитами» скористалися 525 тис. українських родин. За результатами впровадження енергозберігаючих заходів (на прикладі ОСББ) зменшення оплати за житлово-комунальні послуги у платіжках становить у середньому 20–50% та навіть більше.

Підвищення енергоефективності — не лише про ціну в комунальних платіжках.

Понад 70% викидів вуглекислого газу в Україні спричинені роботою та неефективним використанням енергетичної сфери.

Зменшення та раціональніше використання енергетичних ресурсів сприятиме зміцненню економіки країни, зменшуватиме навантаження на довкілля від спалення викопного палива для отримання енергії та, як наслідок, матиме позитивний ефект у боротьбі з кліматичними змінами.

UNDP Ukraine

Written by

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade