Det er håp

Når overskriftene brøler mot oss. Forteller om sult, krig, sykdom og død, da kan det være vanskelig å se at det finnes løsninger. Men det er håp. Barna gir oss håp for fremtiden.

Hiba er 10 år. Hun er fra Syria og har flyktet på grunn av krigen. Hennes historie får hjertet til å blø. Men hennes historie fyller også hjertet med håp. Sterke, fine Hiba.

Livey Van Wyk var bare en ung tenåring da hun ble gravid og smittet med hiv. I dag har hun en sønn som er helt frisk- fordi hun fikk hjelp i tide.


Juan Carlos var ikke mange år gammel da han tråkket på en landmine mens han lekte. Både ben og armer med blåst av og fremtiden så mørk ut. Nå er han voksen og har med riktig hjelp tidlig klart å oppnå sin største drøm.

Du kan støtte UNICEFs arbeid for alle barn. Bli UNICEF-fadder

Like what you read? Give UNICEF Norge a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.