#AlăturiDeRefugiați

Traian Țurcanu, Șeful Biroului Național Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) în Republica Moldova

Încercați să vă imaginați următoarea situație: ați trăit toată viața în condiții de pace, fiind înconjurat de prieteni și de familie. Apoi, subit, totul se schimbă. Vecinii de-o viață încep să vă urască. Casa vă este distrusă. Exploziile continuă, iar gloanțele cad neîncetat. Fugiți și nu reușești să luați nimic în afară de vise și speranțe. Apoi, dacă sunteți norocos, ajungeți pe un teritoriu străin, de unul singur, dezorientat, dar în siguranță. Sunteți un refugiat.

Un refugiat este o persoană care se află într-o situație dificilă unică — este lipsită de protecția țării din care provine, riscă să-și piardă viața, libertatea sau integritatea corporală în cazul în care ar fi forțat să se întoarcă în țara sa. Statele au obligația de a proteja astfel de persoane în limitele unui cadru legal internațional conceput special pentru ei acum 65 de ani, ca urmare a consecințelor suportate de omenire după cel de al doilea război mondial.

Refugiații sunt mame, tați, surori, frați, copii — cu aceleași vise, speranțe și uneori aspirații la fel ca noi. Doar că, spre deosebire de noi, soarta le-a rezervat șă-și lase casele și să fugă în alte țări, acolo unde viața nu le este în pericol.

Numărul persoanelor care fug pentru a-și salva viața crește înspăimântător. La nivel global, se numără peste 60 de milioane de persoane strămutate în urma conflictelor, războaielor ori persecuției. Cu regret, aproape jumătate din numărul acestor persoane sunt copii. Mulți dintre ei au fost separați de părinții lor, ori călătoresc neînsoțiți. Imaginați-vă cât de sever este afectată viața tinerei generații de procesul global de strămutare forțată.

Este evident că starea de urgență din Europa a scos la iveală o criză a responsabilității, a solidarității și încrederii între state, dar, de asemenea, și o criză a valorilor. Acum, mai mult ca niciodată, e nevoie de toleranță, compasiune și empatie față de cei care au pierdut totul în afară de speranță și de dorința de a construi un viitor mai sigur pentru ei și copii lor.

20 iunie — Ziua Mondială a Refugiatului

Expresie a solidarității cu refugiații și omagiu pentru curaj, rezistență și credință — calități proprii majorității refugiaților — pe 20 iunie, la nivel global, începând cu 2001, este marcată Ziua Mondială a Refugiatului.

Biroul UNHCR în Republica Moldova face uz de această ocazie pentru a atrage atenția publicului asupra situației refugiaților și solicitanților de azil din toată lumea, inclusiv asupra celor care au găsit adăpost în Republica Moldova.

În jur de 600 de persoane se bucură de protecție internațională în Republica Moldova, majoritatea fiind din Siria și Ucraina. Cu toate că aici ele se bucură de un mediu pașnic, lipsit de violență, și dispun de un înalt potențial de a se integra în societate, visul majorității lor, ca și, de altfel, al multor moldoveni care au fost nevoiți să plece din țară, este să revină și să își construiască un viitor la ei acasă.

Realizările Republicii Moldova în domeniul azilului

Republica Moldova a ratificat în 2002Convenția ONU privind statutul Refugiaților din 1951. De atunci s-a reușit edificarea unui cadru legislativ și instituțional, care vine să ofere protecție și asistență refugiaților.

În 2012, țara a ratificat Convenția privind statutul Apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961. Republica Moldova este un model în regiune, inclusiv și pentru numeroase țări din Uniunea Europeană, pentru modul în care a abordat problema apatridiei. Peste 200.000 de persoane au fost asistate să evite apatridia din 2013 în cadrul unui efort care avea să devină una din cele mai mari campanii de prevenire a apatridiei în Europa secolului XXI.

Începând cu 1997, UNHCR a valorificat peste 15 milioane de dolari SUA pentru a consolida cadrul legal și capacitățile autorităților competente în domeniu. Direcțiile principale strategice rămân monitorizarea și implementarea Convenției privind statutul Refugiaților, susținerea în armonizarea legislației la cadrul juridic european și internațional și oferirea de suport guvernului în edificarea unui sistem de azil național care să răspundă rigorilor timpului.

În munca pe care o depunem ne ghidăm de faptul că instituția azilului rămâne a fi salvatoare de vieți, apolitică și eminamente umanitară.

Noi suntem alături de refugiați si va îndemnăm si pe voi să vă alăturați.

Like what you read? Give UN Moldova a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.