“Now we did not find this superiority in the body; therefore, since it is apparent that it is in the soul, we found that it should be called “reason”. -On the Free Choice of the Will, Augustinus

Augustinus beschrijft in dit voorafgaande stuk een paar verschillen en overeenkomsten tussen de mens en dieren. Hij benadrukt de superioriteit van de mens. Deze is niet te vinden in het lichaam. Dieren zijn vaak sterker en hebben meer lichamelijke skills dan het menselijke lichaam. De superioriteit van mensen ligt volgens Augustinus in de ziel van de mens en hij noemt het rede.

Augustinus schrijft de mens een aantal aspecten toe. In dit stukje gaat het vooral om de rede en dat de mens daardoor superieur tegen over dieren is. Maar in hoeverre weten wij, dat dieren niet eventueel iets soortgelijk hebben zoals een rede? Zijn er misschien verschillende soorten van rede? En waarom zou een rede ons superieur maken?

Hij definieert de rede als ‘vrije wil’. De mens heeft volgens hem de keuze, met je vrije wil, de goede wil te gebruiken of de slechte wil te gebruiken. Zouden dieren deze keuze dan niet kunnen maken? Natuurlijk wordt een tijger gedreven door zijn driften en jaagt hij als hij honger heeft. Maar zal een tijger geen keuze kunnen hebben tussen aanvallen en toch niet aanvallen?