Verschil tussen mens en dier

In Anthropology from a pragmatic point of view schrijft Immanuel Kant:

‘Among the living inhabitants of the earth the human being is markedly distinguished from all other living beings by his technical predisposition for manipulating things (mechanically joined with consciousness), by his pragmatic predisposition (to use other human beings skillfully for his purpose), and by the moral predisposition in his being (to treat himself and others according to the principle of freedom under laws). And any one of these three levels can by itself alone already distinguish the human being characteristically as opposed to the other inhabitants of the earth.’

Immanuel Kant wil de mens onderscheiden van andere levende wezens op de aarde. Hij beweert zo dat er 3 fundamentele verschillen tussen mens en dier. Ten eerste de technische aanleg, hierdoor kunnen mensen dingen veranderen of gebruiken voor hun doel, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gereedschap. Ten tweede de pragmatische aanleg, het gebruik van andere mensen om het eigen doel te behalen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf waar de baas zijn werknemers gebruikt om tot een bepaald doel te komen. Ten derde de morele aanleg, dit komt het best in uiting in de wetten die wij hebben, zo is stelen bijvoorbeeld verboden omdat mensen dit niet moreel aanvaardbaar vinden. Volgens Kant is 1 van deze 3 verschillen al goed genoeg om het verschil tussen een mensen en dier duidelijk te maken.

Kant is de zoveelste filosoof die het verschil tussen mens en dier duidelijk wil maken, echter ben ik het niet helemaal met hem eens. Ik vind wel dat hij gelijk heeft met het morele aspect, die hebben dieren niet of nauwelijk en kan goed worden gebruikt om het verschil tussen de 2 soorten aan te duiden. Echter bij de andere 2 stellingen vind ik dat minder. De pragmatische aanleg hebben dieren ook, bijvoorbeeld mieren werken altijd goed samen voor de koningin. Ook bij andere dieren komt het samenwerken of anders voor elkaar werken regelmatig voor. Bij het andere aspect, de technische aanleg, is het wel iets minder duidelijk. Het is namelijk niet zo dat dieren zo verfijnd dingen kunnen bewerken en manipuleren als de mens doet, echter zijn er zeker wel dieren die bijvoorbeeld takken afbreken om die te gebruiken voor het vergaren van voedsel.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.