Bulut Bilisim

Bir rivayete göre eğer kişisel bilgisayarınızı 7 gün 24 saat açık bırakırsanız bu bilgisayar üzerinden dünya üzerindeki ağlarda olan bilgisayarlara yayınlar yapabilir, bilgilerinizi paylaşabilirmişsiniz.

Mümkün mü peki bu?

Neden olmasın?

Olur tabiki. Peki sizin kişisel ihtiyaçlarınızı bile zar zor yapan bu makine, dışarıdan gelen isteklere nasıl karşılık verecek? Diyelim ki verdi. Ne düzeyde verimlilik sağlayacaktır diye düşünmek gerekir. Bir abimiz bunu detaylıca düşünmüş ve sunucu bilgisayar yapmaya karar vermiş. Bu sunucu bilgisayar arkadaş, kişisel bilgisayarımıza göre daha donanımlı bir alet olup daha verimli bir hal almıştır. Tabi bu da bir yere kadar yeterlilik sağlayacaktır. Bunun önüne de daha donanımlı bir bilgisayar getirmek mantıklı olacaktır. Dediğim gibi bir bilgisayar. Bu sayı neden daha fazla olmasın? Bunu da abilerimiz düşünmüşler tabi ki. Cloud (Bulut) dediğimiz sistemi bizim için kullanılabilir hale getirmişler. Peki bu bulut nedir ?

Avantajları

Düşük Donanım ve Yazılım Maliyeti

Gelişmiş Performans

Anında Güncelleme

Sınırsız Depolama Kapasitesi

Artırılmış Veri Güvenliği

İşletim Sistemleri Arasında Geliştirilmiş Uyum

Artırılmış Dosya Formatı Uyumu

Grup Çalışması

Gizlilik ve Güvenlik

Esneklik ve Verimlilik

Dezavantajları

Sabit İnternet Bağlantısı Gerektirmesi

Düşük Hızlarda Düzgün Çalışmaması

Güvenlik Açıkları

Sistem Güncellemeleri

Like what you read? Give Ufuk Doğan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.