Hoe Bart Verhaeghe helemaal Geert Bourgeois en de N-VA in z’n zak heeft zitten…

Deze blog doe ik omdat ik gedegouteerd ben. Gedegouteerd over wat ik allemaal gezien en gehoord heb rond één dossier, waar blijkbaar alles voor kan en mag in Vlaanderen: Uplace. 
Ik heb het allemaal van op de eerste rij gezien, en gevolgd, ik zit er (helaas) middenin. En uiteraard kan ik niet langer zwijgen. Maar het gaat om machtige mensen, dus m’n identiteit, die kan en wil ik niet prijsgeven….

Ons verhaal begint op een vreemde herfstavond in 2015. Vreemd, omdat het fiere Club Brugge thuis speelt, maar Jan Breydel is leeg. Want die avond mag Napoli, een topper uit Italië, aantreden tegen de West-Vlamingen. Alleen, supporters mogen er niet in: boete van de UEFA. 
Wie uiteraard wel erin mag, is de steenrijke en arrogante voorzitter, Bart Verhaeghe, ooit in opspraak gekomen omdat hij een steward had aangevallen in Lokeren, maar in het Belgisch voetbal mag blijkbaar alles, dus daar kwam Bartje ook mee weg.
Verhaeghe heeft die avond hoog bezoek, in de kantoren van Vincent Mannaert, de general manager, houdt grote baas Bart een etentje. Met aparte catering, met gesloten deuren voor gelijk wie, zelfs die arme Mannaert mag niet in z’n bureau. De enige die binnenkomt, is de Vlaamse ministerpresident Geert Bourgeois. 
De N-VAer ontmoet daar voor het eerst de vastgoedkoning en voor Verhaeghe staat er uiteraard veel op het spel. Want hij ziet z’n Uplace, het megalomane project dat heel de Brusselse noordrand dreigt te gijzelen, aan een zijden draadje hangen.
Er is een voorwaardelijke GRUP gemaakt door de administratie op 13 februari van 2015. Maar het ziet er niet naar uit dat de Vlaamse regering echt z’n nek wil uitsteken. Dus het ziet er niet goed uit voor Uplace, de druk is dan ook groot op de N-VA, want VLD en CD&V willen het project eigenlijk al lang niet meer.
Ministerpresident Bourgeois heeft hoogst persoonlijk Philip Muyters, die andere N-VAminister, op zij geschoven: hij en niemand anders zal nu naar Uplace kijken. En Bourgeois en niemand anders zal nu voortaan de contactpersoon van Verhaeghe worden.

Het etentje verloopt zeer goed. Club Brugge verliest die avond met 0–1, maar het kan Verhaeghe niet veel schelen, want hij komt als overwinnaar buiten, het straalt van z’n gezicht. En ook Bourgeois is opgetogen, wat hij van Verhaeghe kreeg, dat is een goed bewaard geheim.
Maar het moet de moeite geweest zijn, want plots komt Uplace weer op de agenda van de Vlaamse regering. En kijk, ineens zie ik in januari het dossier opduiken: het definitieve GRUP is er nu wel, begin 2016.
En dan gebeuren er toch opvallende zaken, als je het dossier echt goed volgt. De Raad van State bevestigt begin 2017 wat iedereen al lang wist: de milieuvergunning kan niet meer geldig zijn na zo veel jaren procedure, en dus is het hele GRUP Vilvoorde-Machelen niet meer geldig, en wordt het vernietigd. 
Iedereen weet het nu wel zeker: Uplace is dood. En wat doet Verhaeghe voor de camera’s? Hij verklaart daar iets helemaal anders dat je alleen kan verstaan als je het dossier uiteraard van binnenuit kent: “Ik bevestig mijn vertrouwen in de Vlaamse regering. Die heeft ons nog nooit een vergunning geweigerd.” 
En Verhaeghe heeft dan al samen met Bourgeois een alternatief uitgetekend. Een nieuw concept duikt op: Uplace Light. Wat houdt dit dan in? Wel, volgens wat ik hoor en zie passeren, zou dit in samenspraak met het kabinet Bourgeois uitgewerkt zijn. En is er voor 30.000 m2 minder retail. De huidige gigantische 75.000 m2 zakt dus naar ‘maar’ 45.000 m2 die Verhaeghe krijgt. De rest zal hij moeten ‘delen’ met andere ontwikkelaars in het Vilvoordse, wat meteen het grote protest van vele andere ontwikkelaars zoals BPI, Depaepe, Hendrickx en Iret zal doen verstommen. Kwestie van iedereen, inclusief burgemeester Hans Bonte, eindelijk koest te krijgen en het project erdoor te rammen zeker? 
Vraag is hoe lang het koninkrijk van Verhaeghe blijft duren, want de bedrijven die vroeger stonden aan te schuiven om kantoren en winkels te gaan huren, zijn al lang weg: hij heeft nog voor slechts 20% van z’n oppervlakte getekende letters of intent. 
En bij de voetbalbond waagt hij zich steeds verder: het moest en zou daar de ééntalige Gérard Linard zijn als nieuwe voorzitter. Want die simpele François De Keersmaecker was te veel voor het Eurostandion. 
En dat moet Verhaeghe kost wat kost tegenhouden: de opritten en afritten van dat complex ontsluiten NEO, dat andere grote winkelscentrum, van de Brusselaars zelf. NEO moet dood, en dus dan maar een Waal die geen Nederlands kan aan het hoofd van de bond. Dat laatste overigens ook met goedkeuring van Bourgeois. 
Laat mij dus eens goed lachen met al die flaminganten van de N-VA: die staan met hun vlag te zwaaien zolang iedereen kijkt. Maar uiteindelijk zijn het gasten zoals Verhaeghe die de echte beslissingen nemen…

Like what you read? Give Uplace Hunter a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.