Leiden zonder masker, met lef: een voorwaarde voor succesvolle digitale transformatie.

Uit recent onderzoek van Capgemini blijkt bij maar liefst 62% van de ondervraagden bedrijfscultuur het belangrijkste struikelblok bij de digitale transformatie van hun organisatie. Het uitdragen van een duidelijke visie, het beschikken over digitale vaardigheden en het implementeren van nieuwe systemen en applicaties, is niet voldoende. En dat beseffen we bij Userfull als geen ander. We zetten de mens centraal en vertrekken vanuit de toegevoegde waarde voor het menselijk kapitaal van de organisatie. Hierin vinden wij als IT-integrator de klik met topsprekers Ann Baeke en Elke Geraerts die geloven in een ‘engagement’-cultuur als hefboom om digitale transformatie te laten slagen. Op 5 oktober laten we hen aan het woord tijdens een inspirerende namiddag voor bedrijfsleiders en senior managers. In dit artikel alvast een tipje van de sluier over Ann & Elke’s visie op het topic.

“Hoe kijken jullie naar digitale transformatie?”

Ann bijt de spits af: “Digitalisering zoals we het nu kennen is slechts het topje van de ijsberg. Augmented reality, artificiële intelligentie, robotisering, … de échte technologie-tsunami moet nog komen. Dat leidt ertoe dat mensen angstig worden dat hun job gaat verdwijnen, maar het biedt net een opportuniteit om in te zetten op menselijkheid. Neem bijvoorbeeld de bankservice: Online betalen? Ja! Maar als het gaat over lange termijn beslissingen wil je een mens van vlees en bloed voor je hebben zitten waarmee je een vertrouwensband kan opbouwen. Empathie, passie en creativiteit: juist daarin zal in de toekomst meer en meer het onderscheidend vermogen liggen. En net dat maakt het boeiend!”

Elke vult aan: “Naar mijn gevoel moeten de digitale en de menselijke ‘disruptie’ als één geheel bekeken worden. De voortdurende veranderingen veroorzaken veel stress en vergen een enorme wendbaarheid van de medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de CEO en zijn kompanen om bij digitale transformatie ook te investeren in menselijk kapitaal en te zorgen dat zijn mensen veerkrachtig genoeg zijn om aan dergelijke transformatie te beginnen.”

“Klopt, vaak is een reorganisatie procesmatig tot in de puntjes uitgewerkt, maar eens in de implementatie-fase botst men dan al snel op weerstand omdat mensen zich niet betrokken voelen en de nieuwe denkwijzen niet omarmen. Het project loopt niet en dan ben je als leider verplicht terug te schakelen en het vertrouwen opnieuw te installeren. Dus beter van meet af aan ervoor zorgen dat mensen enthousiast zijn over de digitale weg die de organisatie wenst in te slaan”, vertelt Ann uit ervaring.

Hoe installeer je een digitale bedrijfscultuur?

“De leidinggevenden vormen hierbij zonder enige twijfel de spilfiguren”, knikken beide dames instemmend. “In de eerste plaats dienen zij over een serieuze portie lef te beschikken om de status quo en de gewoontes van vroeger onder de loep te durven nemen en nieuwe ontwikkelingen te initiëren”, steekt Elke van wal. Ann gaat verder: “Absoluut, en daarbij dienen ze te faciliteren dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven. Mensen moeten het gevoel hebben te mogen experimenteren om creativiteit te laten zegevieren. Dat gaat niet als er continu iemand met een vergrootglas op zit. Managers moeten de controle durven loslaten en een sfeer van vertrouwen creëren. Willen ze hun medewerkers op een duurzame manier mobiliseren in de gekozen innovatierichting, dienen ze continu te werken aan hun persoonlijk leiderschap.”

“Leiden zonder masker, met lef!” concluderen Elke en Ann in koor.

Op 5 oktober zoomen ze verder in op het topic bij Userfull in Boom. Het najaar in met bruikbare tips rond het verhogen van de intrinsieke motivatie en bevlogenheid van werknemers? Registreer je dan via deze link.

IT integrator die vertrekt vanuit de toegevoegde waarde voor het menselijk kapitaal van een organisatie.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store