En büyük sıkıntınız teknoloji değil kültür olacak. apay zeka (AI) birçok kişinin hayal ettiği kadar hızlı olmasa da iş dünyasının şeklini değiştirmeye başladı. Şu bir gerçek ki bugün AI tarladaki mahsullerin hasat edilmesinden bankalardaki kredilere kadar birçok alanda alınan kararlara rehberlik ediyor. Bir zamanlar bilim kurgu gibi görülen, tamamen otomatikleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmak gibi konularda da ciddi yol alındı. Geliştirme platformları, işlemci gücü ve veri depolamadaki büyük atılımlar gibi teknolojik gelişmeler hızla çeşitleniyor ve maliyet anlamında daha uygun hale geliyor.

Devamı: https://hbrturkiye.com/dergi/yapay-zeka-ile-guclendirilmis-bir-sirket-insa-etmek

Ustafikirler

Web Tasarımı, SEO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store