Veselības projekti
Veselības projekti

Veselības projekti

NVO. Par racionālāku zāļu lietošanu. Par to, lai savas zāles pacients varētu atļauties. Par caurskatāmu, no korupcijas brīvu veselības aprūpes sistēmu.