Коли под наем от летище София

Особеностите на времето през месец май налагат използването на таксита и автомобили под наем. И тази година времето не направи изключение, дори напротив, дните с превалявания са по-често от слънчевите и спокойни дни. В този период от годината таксиметровите компании и тези, които отдават коли под наем отбелязват завишен брой на клиенти.
Пристигащите на летище София пътници от страната и чужбина могат да ползват услугата рент а кар от доста голям брой компании. За да си осигурите спокойствие и да не губите време е добре да се съобразите с някои правила.
ПРЕПОРЪКИ:
- Още преди излитането на самолета изберете рент а кар компания, като ползвате информация от интернет

- При положение, че има богат избор на налични автомобили посочете този, който ви се струва най-подходящ за вас

- Уточнете правилата за заплащане , както и правилата за връщане на автомобила

- Попитайте за допълнителни екстри, съобразно вашите нужди

- Помолете за телефон на служителя, който ви обслужва

- Внимателно прочетете клаузите на договора

- Преди да потеглите внимателно огледайте автомобила и заедно със служителя отбележете наличието на външни белези

- При получаване на автомобила регистрирайте наличността на горивото –правило е колата да се предоставя с пълен резервоар

- Проверете документите на автомобила, които получавате заедно с ключа

Това са малка част от важните неща, които трябва да знаете при наемане на коли под наем от летище София. Тези препоръки до голяма степен ще ви улеснят при ползването на услугата рент а кар.Правилата са изградени благодарение на честото използване на коли под наем от летище София и в голяма част от случаите осигурена от компанията www.val-kar.com/bg/. От Вал и Кар коли под наем могат да предложат богат избор на автомобили — от луксозния до икономичния сектор, и да задоволят претенциите и на най-капризния клиент.Наемането на автомобил под наем от летище София е една лесна, възможна и удобна услуга,предлагана на най-голямото българско летище. А www.val-kar.com/bg/ са вашия сигурен партньор, с доказан авторитет и възможности да ви обслужи на европейско ниво.

Like what you read? Give Valeri Voinov a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.