Facebook haat conservatieven

Het argument dat (Amerikaanse) media een bias voor progressieve politiek hebben, is oud. Net zo oud als het verwijt dat Amerikaanse media alleen gevestigde belangen (lees: de 1 procent) dienen. Daar is nu een verwijt bijgekomen: niet alleen media, ook ‘s werelds grootste distributeur van nieuws, Facebook, is bevooroordeeld.

Het sociale netwerk weert stelselmatig conservatieve geluiden uit de tijdlijn van gebruikers. Tenminste zo luidde de aanklacht. Die is inmiddels, door Mark Zuckerberg afgezwakt: Facebook ‘heeft moeite om conservatieven te bereiken’. Een medewerker vertelde Gizmodo een ander verhaal:

“I’d come on shift and I’d discover that CPAC or Mitt Romney or Glenn Beck or popular conservative topics wouldn’t be trending because either the curator didn’t recognize the news topic or it was like they had a bias against Ted Cruz.”

Paniek. Dus toog Mark Zuckerberg woensdag richting een aantal conservatieve kopstukken ( Glenn Beck, Jim DeMint, SE Cupp, Dana Perino en Tucker Carlson om er een paar te noemen) en verklaarde vervolgens op zijn eigen Facebookpagina:

We’ve built Facebook to be a platform for all ideas. Our community’s success depends on everyone feeling comfortable sharing anything they want. It doesn’t make sense for our mission or our business to suppress political content or prevent anyone from seeing what matters most to them.

Nu kleven aan het rechtse verwijt twee bezwaren: het is bijzonder lastig om vast te stellen in welke mate het conservatieve gedachtegoed wordt onderdrukt. Er zou een gigantische discours-analyse nodig zijn om de output bij 1,6 miljard gebruikers tegen het licht te houden om tot die conclusie te komen. Los van de vraag, probleem twee, hoe dat gedachtegoed dan precies moet worden geoperationaliseerd en worden gescoord. Daar zijn de conservatieven het zelf onderling ook nog niet over eens.

Kortom: hoe tonen critici aan dat iets niet op een tijdlijn komt te staan, in welke mate onderdrukt dat het conservatieve gedachtegoed en hoe erg is dat dan precies? Ook in regulier mediagebruik zal dat niet elk gedachtegoed onderdeel zijn van het dagelijkse nieuwsdieet van consumenten. Ik weet dat een collega van mij graag meer leest over vliegende schotels — maar zijn krant schrijft er te weinig over. De claim van politiek rechts is lastig te controleren, de tegenclaim van Zuckerberg zegt niet zoveel:

The reality is, conservatives and Republicans have always been an important part of Facebook. Donald Trump has more fans on Facebook than any other presidential candidate. And Fox News drives more interactions on its Facebook page than any other news outlet in the world. It’s not even close.

Heeft Facebook een verantwoordelijkheid? Hoe erg is het om nieuws geselecteerd te krijgen door een redactie mensen versus een algoritme? Misschien is de opvallendste onthulling deze week dat trending verhalen op Facebook niet door een algoritme, maar door mensen worden ‘aangewezen’. Het sociale netwerk heeft ‘journalisten’ in dienst. Op basis van die constatering is er weinig nieuws onder de zon — het debat over left leaning media gaat ook over ‘s werelds grootste sociale netwerk. Met één belangrijk verschil: het belang van Facebook in nieuwsdistributie.

Voor jongeren (20–37 jaar) is Facebook is verreweg de belangrijkste bron voor politiek nieuws. Baby Boomers halen hun nieuws vooral van (lokale) televisie. Facebook is voor Millennials niet alleen hun primaire bron, meer dan de helft van de gelezen berichten gaan ook over politiek. De cijfers van PEW verklaren de nervositeit over het lek bij Gizmodo: het belang van Facebook in het dagelijkse nieuwsdieet van het jongere smaldeel van Amerika’s electoraat is gigantisch. Zeker als Facebook nieuws bij de poort blijkt te selecteren.

Een kleine nuance: bijna een derde van de ondervraagde Baby Boomers geven toe alleen berichten te lezen die hun eigen politieke overtuiging onderstrepen. Bijna een vijfde van de Millenials (18 procent) zegt vooral te lezen wat zij vinden, vaker lezen ze berichten die hun politieke overtuiging niet onderstrepen. Maar ja: Baby Boomers zijn veel minder aangewezen op Facebook voor hun politieke nieuws. Dat zij vaker vinden wat zij lezen in plaats van lezen dat ze vinden, wordt gecompenseerd door het feit dat ze überhaupt weinig op Facebook lezen en vinden omdat ze er veel minder zijn.

Like what you read? Give Social Journalism a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.