Kleine partijtjes zijn er altijd – en veel

GeenPeil, VNL en Forum voor Democratie strijden alledrie om uw gunst. Met in hun kielzog veel en kleinere partijtjes waar U nimmer over hoort.

19 December is een belangrijke deadline: daarna kunnen partijen geen naam meer deponeren bij de Kiesraad – het instituut dat de gang van zaken rond de verkiezingen regelt en bewaakt. Het missen van de deadline is niet fataal. Partijen mogen ook zonder naam aan de verkiezingen deelnemen. Dat gebeurt niet vaak, maar toch.

Het was, op de valreep, mogelijk een reden voor GeenPeil om niet langer te wachten met de bekendmaking mee te dingen om de kiezersgunst. Tussen Sinterklaas en Kerst hebben veel mensen wel wat anders te doen dan de papierwinkel van een politieke partij regelen. GeenPeil is een naam die al faam heeft gemaakt – doodzonde om dat niet te kapitaliseren.

Elke verkiezing schrijven veel meer partijen zich in het register dan daadwerkelijk meedoen. En van de partijen die daadwerkelijk meedoen, is in diverse media maar aandacht voor een select gezelschap. Jan Roos’ lijsttrekkerschap voor VNL krijgt de nodige belangstelling, Forum voor Demcoratie van Thierry Baudet ook en Jan Dijkgraaf mag uiteraard rekenen op airtime. Den Haag verkruimeld onder onze handen: versnippering, fragmentatie, atomisering van de Nederlandse politiek!

Maar dat is onzin.

Dat wil zeggen: in 2006 schreven maar liefst 74 partijen zich in om mee te doen aan de verkiezingen. Een hoogtepunt. Sindsdien is het aantal partijen dat meedoet alleen maar afgenomen. Jawel, u leest dat goed.

Toegegeven: het aantal partijen dat daadwerkelijk meedoet (en het niet bij een vermelding in het register laat), blijft constant. In 2002 waren dat er nog 17, op het hoogtepunt van de versnippering (in 2006) 24 en in 2012 nog 21. Maar om daaruit te concluderen dat het onwerkbaar is in de Kamer … Onder die snipperpartijen in de Kamer zit namelijk veel politieke ervaring.

Momenteel telt de Tweede Kamer 17 fracties, waaronder vijf fracties van een persoon, drie van twee personen en heeft alleen de SGP drie personen. Kees van der Staaij (SGP-voorman) zit van alle partijen partijen ook de meeste dagen in het parlement: 6777 dagen (Wilders, ooit begonnen als eenmansfractie na zijn afscheid van de VVD, staat van alle fractieleiders overigens na Van der Staaij op de tweede plaats en maakt al 6615 dagen deel uit van de Haagse ‘kliek’).

Dus bedenk bij alle nieuwsberichten over de Nieuwe Drie (GeenPeil, VNL en Forum voor Democratie): er zijn meer partijen waar we nooit iets over horen, met meer ervaring dan de Grote Fracties en vaak ook langer in Den Haag dan ze andere partijen verwijten.

Like what you read? Give Social Journalism a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.