Kial Pandunia povas iĝi la nova facila planlingvo kun aktiva komunumo

Gramatike simpla kiel Toki Pona, esprimpova kiel la Angla?

Mi ŝatas lerni lingvojn, sed mi multe preferas planlingvojn. Mi ŝatas senti ke tago post tago, mi povas esprimi pli kaj pli da aferoj. Planlingvoj permesas sperti tion, sed multe pli rapide. Ĉiu planlingvo ankaŭ alportas esprimeblojn, kiujn mi ne trovas facile en naturaj lingvoj.

Sed bedaŭrinde, ne ekzistas multaj planlingvoj lerneblaj. La tre granda plimulto estas nur projektoj, por kiuj ne ekzistas aktiva parola komunumo. Estas granda diferenco inter surpaperaj reguloj, kaj kiel ili esprimiĝas realvive. Multaj el tiuj “planlingvoj” ne vere povas iĝi lingvoj, ĉar ili estas tro ĝenaj por la uzantoj, aŭ ne sufiĉe allogaj por uzantoj, aŭ ne sufiĉe kompletaj por ke la uzantoj sentas sin sufiĉe liberaj por uzadi ĝin kaj tiel krei lingvan komunumon.

La projektoj kiuj efektive estas lingvoj estas tre malmultaj: Volapük, Esperanto (kaj idoj), Interlingua (kaj idoj), Interslavic (kaj idoj), Klingon, Toki Pona, kaj eble Lojban. Ĉiujn aliajn mi konsideras nelerneblaj pro manko de sufiĉe aktiva komunumo. Tiujn lingvojn oni ne povas lerni, sed devas krei aŭ rekrei imitante dokumentojn sen vera komunuma kontraŭreago por scii ĉu oni parolas kompreneble.

La maskoto de Pandunia

Pandunia

Pandunia estas inter tiuj, kiuj ankoraŭ ne estas lingvo. Sed post legi la gramatikon de ĝi, mi decidis ke mi elspezu iom de mia tempo ĉiutage, por helpi la kreadon de la aktiva lingva komunumo, kiun ĝi bezonas.

Vanege, kial vi pensas ke Pandunia povas iĝi lingvo?

Pandunia estas interesa por homoj

  • La gramatiko estas ege simpla (laŭ mi, ĉirkaŭ la malfacileco de Toki Pona), kaj ŝajne funkcias sufiĉe bone. Por lernantoj, gramatiko ofte estas malkuraĝiga parto, sed tiu problemo ŝajnas tre limigita por Pandunia. En Pandunia, post iom da legado, oni povas tuj praktiki ekde la unua tago.
  • Ĝi uzas vortojn de la tuta mondo, kaj faras tion bone. Pandunia estas izola kaj la ĉefa ago de lernado estas lerni vortojn. Oni povas vidi tiun lernadon ne kiel lernadon de lingva projekto, sed lernadon de oftaj vortoj de la tuta mondo. Lerni vortojn de Pandunia estas utile por ĉiuj homoj kiuj interesiĝas pri lingvoj.
  • Ĝi estas sufiĉe malsimila al tio, kio jam ekzistas. Pensu pri Toki Pona, sed pli klara, kun multe pli da vortoj. Tre interesa afero en la lingvo estas, ke oni neniam bezonas diri pli ol oni volas:
Definiteco: pingo = pomo / la pomo
Pluraleco: Mi suka pingo = Mi ŝatas pomon / Mi ŝatas pomojn
Tempeco: Mi vide ti = Mi vidis vin / Mi vidas vin / Mi vidos vin
Transitiveco: Ti vide = Vi vid(i/a/o)s / Vi est(i/a/o)s vid(i/a/o)ta

En Esperanto, tiuj informoj estas devigaj, eĉ se ili ofte ne estas utilaj pro la kunteksto aŭ pro aliaj elementoj en la teksto. Ekzemple, en la frazo “Mi ĵus manĝis”, tiu -is aldonas neniun informon. En Pandunia, oni precizigas nur se oni volas. Oni metas aldonaĵojn kiel sa (la), poli (pluraj), gon (antaŭe), bei (pasivo) nur se ili gravas.

Tio nur estis kelkaj ekzemploj. La ideo estas, ke per Pandunia, oni fokusiĝas pri la kerno de tio, kion oni volas komuniki. Pro tio, malfacilas erari, krom se oni mismemoris vorton.

Parto de “piper i karot” en Pandunia — http://www.pandunia.info/pandunia/piper_i_karot.html

La komunumo funkcias tre klare

  • Ĉiuj babiladoj okazas en Telegram nun. Neniu membro de la komunumo estas perdita. Ĉiuj estas en la sama loko, kaj ĉiuj povas scii ĉion, kio okazas en la lingvo kaj al la lingvo. Membroj havas modernan internacian ilon, per kiu ili povas babili kaj diskuti tekste kaj voĉe.
Kanalo en kiu oni parolas nur en Pandunia
Kanalo en kiu eblas paroli Pandunie kaj Esperante (bona por demandoj)
Kanalo en kiu eblas paroli Pandunie kaj Angle
  • Ĉio, kio estas en la retejo estas oficiala. Ĉio en la Angla parto estas ĝisdata. Ĉiu verko en la lingvo kiu estis kontrolita estas disponebla. La vortaro estas ĝisdata, se grava vorto mankas al vi, parolu pri tio en Telegram kaj la komunumo decidos.
  • La publika bildo de la projekto estas bone zorgita. Homoj ne ĉie parolas pri ĝi, ĉar la lingvo ankoraŭ estas en konstruado kaj ne pretas por amaso da homoj. Tamen estas Facebook-a grupo kie afero en Pandunia estas de tempo al tempo montrita, sed memoru ke la kreado okazas en Telegram.
  • La lingvo jam pruvis ke ĝi povas funkcii. Pli ol deko da homoj el diversaj landoj povas babili en ĝi pri aferoj de la ĉiutaga vivo.

Do jen. Mi esperas ke vi komprenas kial mi pensas, ke Pandunia havas la kapablon iĝi lingvo, kun centoj aŭ miloj da parolantoj (aŭ pli). Tio estus tre bona por planlingvoj ĝenerale. Certe estas homoj kiuj ne trovas hejmon en la nuntempaj lingvoj, sed kiuj povus trovi ĝin en Pandunia.

Se vi interesiĝas pri Pandunia aŭ volas helpi, nepre aliĝu al la Telegrama grupo.

Like what you read? Give Vanege a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.