Facebook là nơi chứa dân số lớn nhất hiện nay và thời điểm hiện tại nó là một mạng xã hội trực tuyến miễn phí lớn thứ 2 trên thế giới đứng sau Youtube.

Facebook cũng là kênh để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm những Khách hàng của mình.

VelaCorp cũng là một trong rất nhiều doanh nghiệp sử dụng kênh này hiệu quả.

Những năm 2016–2018 Facebook phải đổi mặt với hàng loạt các cáo buộc để lộ thông tin người dùng cho các doanh nghiệp, gây phiền phức với người dùng. Năm 2018…


Agile trong phạm trù marketing là việc sử dụng dữ liệu và phân tích để liên tục tìm kiếm cơ hội và giải pháp cho các vấn đề, triển khai các thử nghiệm nhanh chóng, đánh giá kết quả, và nhanh chóng lặp lại. Ở quy mô lớn, một bộ phận marketing theo mô hình agile có thể triển khai hàng trăm chiến dịch đồng thời và áp dụng nhiều ý tưởng mỗi tuần.

Sự thực là rất nhiều các phòng marketing nghĩ rằng họ đang triển khai theo phương thức agile vì họ đã áp dụng một số nguyên…


Khung làm việc LeSS

Việc mở rộng quy mô SCRUM bắt đầu từ việc hiểu thế nào là một-team SCRUM tiêu chuẩn. Từ đó, tổ chức của bạn sẽ bắt đầu có thể hiểu và áp dụng LeSS, một khung làm việc yêu cầu phải xem xét mục tiêu của các thành phần trong team SCRUM và tìm cách để đạt được cùng mục tiêu đó trong các giới hạn của các nguyên tắc SCRUM tiêu chuẩn.

Việc phát triển theo tư duy Agile với SCRUM yêu cầu một sự thay đổi tổ chức sâu sắc để có thể trở nên linh hoạt. Do…


Khi bạn hỏi ai đó “Scrum là gì?”, có lẽ 9 trong số 10 người sẽ kể về cuộc họp daily meeting (DM). Có thể họ gọi là “họp đứng” hoặc họp hằng ngày hoặc họp đứng hằng ngày nhưng họ đang nói về cuộc họp mà bạn đang nghĩ phải có mỗi ngày nếu bạn đang làm Scrum. Và họ hầu như nói rằng cuộc họp đó là nhàm chán hoặc vô nghĩa hoặc nhàm chán và vô nghĩa.

Khi một đội nói với tôi rằng DM của họ nhàm chán thì nó có nghĩa là đội đó không…


Image for post
Image for post

Scrum yêu cầu nhóm phải thực hiện một buổi Cải tiến ở cuối mỗi Sprint. Còn trong hầu hết các khóa Certified ScrumMaster, tôi luôn bị hỏi liệu điều này có thực sự cần thiết không.

Thường thì câu hỏi của mọi người xoay quanh vài lý do:

  • Nhóm của tôi làm quá tốt, chúng tôi hiếm khi cần phải cải tiến gì, vì vậy chúng tôi không muốn làm.
  • Chúng tôi thấy các buổi Cải tiến buồn tẻ, vì vậy chúng tôi không muốn làm.
  • Chúng tôi quá bận với các công việc thực sự (hoặc các buổi Cải…


  1. Cái gì đã tốt? Cái gì chưa tốt? Là kỹ thuật họp cải tiến (retrospective) cơ bản mà tập trung vào điểm mạnh và điểm yếu của team.
  2. Sử dụng nó khi bạn muốn…
    – Tập trung vào team để tạo ra danh sách các hành động cụ thể có thể thực hiện để cải tiến.
    – Có cái nhìn hợp lý về những gì đang làm và không làm
  3. Hoạt động nó thế nào Bước 1: trước khi bắt đầu retrospective, người hướng dẫn nên treo 2 tấm bảng lên tường: 1 về cái đã làm tốt? Và 1…

Cho đến thời điểm này, team của mình đã áp dụng Agile hơn 1 năm. Với những bạn đã từng triển khai ở nhiều tổ chức, chắc đồng ý với mình rằng áp dụng Agile là một quá trình và cần thời gian để chứng minh hiệu quả. Mình đã có rất nhiều ngộ nhận về Agile, đây vừa là những trở lực vừa là những bài học thú vị mà mình xin chia sẻ trong bài viết này.

Áp dụng Agile không chỉ là câu chuyện nội bộ của team Phát triển, nó là của tổ chức.

Mình biết…


Quản lý năng lực theo phương pháp Agile là phương pháp của sự cộng tác, liên tục phản hồi và phát triển dựa trên thực tế đang dần dần thay thế các quản lý năng suất theo phương pháp truyền thống.

Phương pháp truyền thống đã chứng minh không đủ đánh giá sự đóng góp của nhân viên. Trọng tâm của phương pháp này là tập trung xây dựng ra các quy trình để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong cả một năm. Các quy trình tựu chung đều tạo ra hệ quả không lường trước…

Velacorp

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store