Co je to Sass ?

Sass je CSS preprocesor a pokud se zabýváte tvorbou webů tak jste o něm pravděpodobně slyšeli, samozřejmě že tu není pouze Sass ale i např. LESS, Stylus, Myth, aj…. a důvod proč je používat ? Proměnné, funkce, nesting(hnízdění), mixins, přehlednost.

Instalace

Jsou 2 možnosti, můžete používat GUI aplikaci a nebo konzoli. Já zde ukážu jak pracovat s programem Koala, pokud se vám nelíbí nebo chcete pracovat s konzolí tak zde je odkaz na návod.

Aby jste mohli kompilovat Sass, potřebujete přidat složku ve které se nachází soubory s příponou .scss nebo .sass, to můžete udělat kliknutím na velké + v levém menu. Rozdíl můžete vidět níže. Jediný rozdíl je v tom jak ten kód vypadá, výsledek je ale nakonec stejný. V případě že používáte .sass tak nemusíte používat středníky, složené závorky a musíte správně odsazovat. Po přidání projektu se vám ukáží soubory, pokud na nějaký kliknete tak se vám i ukáže menu napravo kde si můžete nastavit jestli chcete aby se soubory kompilovali vždy po změně a jestli se mají minifikovat.

Rozdíl .scss a .sass

.css

body {
font-family: Helvetica, sans-serif;
color: #333;
}

.sass

$font-stack:    Helvetica, sans-serif // Proměnná
$primary-color: #333 // Proměnná

body
font-family: $font-stack
color: $primary-color

.scss

$font-stack:    Helvetica, sans-serif; // Proměnná
$primary-color: #333; // Proměnná

body {
font-family: $font-stack;
color: $primary-color;
}

Proměnné

Každá proměnná má na začátku jména znak $ (alt + ů) stejně jako v PHP. Pokud pak takovou proměnnou chcete použít tak stačí napsat např:

/* Proměnné */
// BARVY
$black: #212121;
$white: #f1f1f1;
$orange: $D75C37;
$red: #F44336;
$blue: #2196F3;
// FONT
$base-font-family: 'Open Sans';
$base-text-color: $black;
$base-font-weight: normal;
$base-font-size: 1.6rem;
$base-line-height: $base-font-size + 1rem;
body{
color: $base-text-color;
font-family: $base-font-family;
}

Import

Výhodou tohoto preprocesoru je také import, uděláte si zvlášť soubory na tlačítka, formuláře, layout, proměnné a pak to můžete v 1 souboru naimportovat a výstupem bude také 1 soubor. Pokud nechcete aby se soubor který importujete neimportoval tak dejte před jeho jméno _,
př: _tlacitko.scss.
Pokud importujete tak nemusíte psát příponu, pouze cestu k souboru a název , kompilátor už pozná o co se jedná.

@import "sass/reset";
@import "sass/promenne";
@import "sass/tlacitko";

Nesting(hnízdění)

Jedna z mnoha výhod v sass je nesting. Samozřejmě není nutné to využívat a můžete psát svoje styly stejným způsobem nebo i kombinovat ale nedoporučoval bych to, pak se v tom totiž můžete jednoduše ztratit. Samozřejmě bych to s “hnízděním” nepřeháněl, může se taky pak stát že vám přestane něco fungovat a začnete mít guláš v kódu.

body{
.page{
width: 80%;
background-color: blue;
div{
width: 10%;
background-color: red;
}
}
}

Mixin

Zpřehlední a zkrátí kód který chcete. Řekněme že chceme pro náš div stín.

div{
-webkit-box-shadow(inset, 0px, 0px, 50px, -10px,rgba(0,0,0,0.1));
-moz-box-shadow(inset, 0px, 0px, 50px, -10px,rgba(0,0,0,0.1));
box-shadow(inset, 0px, 0px, 50px, -10px,rgba(0,0,0,0.1));
}

No nepřijde vám to zdlouhavé ? Naštěstí tu je možnost vytvořit si mixin, můžeme říct že to je taková funkce která nám vrátí kód. př:

@mixin shadow($type, $hor, $ver, $blur, $spread, $color){
-webkit-box-shadow: $type $hor $ver $blur $spread $color;
-moz-box-shadow: $type $hor $ver $blur $spread $color;
box-shadow: $type $hor $ver $blur $spread $color;
}

A to je vlastně všechno, od teď pokud budete chtít k něčemu přidat stín tak stačí napsat.

div{
@include shadow(inset, 0px, 0px, 50px, -10px, rgba(0,0,0,0.3));
}

Funkce

Můžeme říct že to je vlastně něco jako mixin, tyto jsou ale již v sassu zabudované. Pokud například chcete ztmavit barvu textu v divu tak stačí napsat.

div{
color: darken(#ffffff, 15%);
}

Je jich samozřejmě mnohem více, jejich seznam můžete nalézt zde.

To je dneska všechno, pokud se chcete dozvědět více tak doporučuji navštívit tyto stránky.

Oficiální stránky sass
Funkce
Mixin
Proměnné
Hnízdění
Tutoriály — začátečník, středně pokročilý, pokročilý.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.