Impactul reducerii TVA la nivelul populației

Masura este în acord cu recomandarile FMI și CE — o reducere a poverii fiscale pentru gospodarii (efect similar cu o reducere in impozitul pe venit), precum si o concentrare a efectelor favorabile îndeosebi la nivelul celor cu venituri mici.

Măsura presupune simultan temperarea presiunii sociale pentru cresterea salariilor, cat si un impact macroeconomic favorabil (efectele de multiplicare în economie fiind mai ridicate atunci când creste puterea de cumparare a celor cu venituri modeste decât atunci când beneficiarii relaxarii fiscale sunt, în special, cei cu venituri ridicate).

Masura are efect pozitiv mai pronuntat in randul gospodariilor cu venituri reduse si a celor cu venituri medii (parte din clasa mijlocie). In primele 6 decile intra: 1) gospodariile cele mai sarace: familii cu multi copii, monoparentale, familii de pensionari, someri, agricultori, familii din care fac parte salariati cu un venit sub salariul mediu pe economie (83% dintre salariatii romani); 2) gospodariile cu venituri medii.

Masura conduce la cresterea puterii de cumparare pentru fiecare român dar cei care vor beneficia cel mai mult sunt 66% din populatie (primele 6 decile D1-D6–60% gospodarii, 66% din populatia totala decila D1–10% cele mai sarace gospodarii pana la D10 10% gospodăriile cele mai bogate). Acesti 66% din populație alocă între 27% (decila D6) și 90% (decila D1) din coșul de consum pentru alimente și băuturi nealcoolice. Primele 6 decile au o rata de deprivare materiala (indicator ce exprima relevant saracia) cuprinsa între 55% primele decile — cele mai sărace și 24% decilele 5–6 cu venituri medii.

Reducerea TVA la alimente si bauturi ne-alcoolice este echivalenta cu reducerea ponderii fiscalitatii în venituri de 9,9pp pentru gospodăriile cu veniturile cele mai mici şi de 0,7pp pentru gospodariile cu cele mai mari venituri.

Masura are un puternic caracter de echitate. Modificările asupra impozitului pe venit nu ar fi avut nicio componentă de reducere a inegalității (primele 6 decile au o pondere a platii impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinsa intre 0,9% D1 si 15% D6) pe când reducerea TVA la alimente și bauturi nealcoolice la 9% este caracter regresiv — ajută mai mult pe cei cu venituri reduse.

Reducerea cotei de TVA pentru alimente si bauturi ne-alcoolice creeaza premise favorabile pentru reducerea evaziunii fiscale prin îmbunatatirea ratei de conformare voluntară la plata TVA din partea contribuabililor (Rata de colectare a TVA-ului în România este de cca. 55%, în timp ce media europeană este de aproximativ 85%).

Reducerea cotei de TVA pentru alimente si bauturi ne-alcoolice este o masura de protejare si încurajare a productiei interne, mai ales în sectoarele agricultură și industrie alimentara. Totodata, aceste evolutii vor întari rezilienta producatorilor autohtoni la intensificarea concurentei în domeniu, în special dupa impunerea de restrictii la importul de produse alimentare de catre Federatia Rusa.

Reducerea TVA la alimente si bauturi ne-alcoolice va creste puterea de cumparare a populatiei, dar nu prin sporirea venitului disponibil al angajaților ca efect al indexării salariului, ci prin reducerea preturilor produselor alimentare care sunt cele mai necesare pentru orice gospodărie.

Reducerea cotei de TVA pentru alimente si bauturi ne-alcoolice poate fi suportata fara dificultati de bugetul de stat consolidat, în conditiile în care datele recente privind executia bugetara arata încasari suplimentare consistente de venituri; astfel, masura nu va afecta stabilitatea finantelor publice pe termen lung consimtita de Pactul Fiscal (obiectivul de deficit structural pe termen mediu).

Like this:

Like Loading…

Related

Tags: alimente, reducere, TVA


Originally published at blogponta.wordpress.com on April 20, 2015.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.