Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16353

Vorige zomer heb ik wat feiten en conclusies bij elkaar verzameld over het Basisinkomen (OBi). Voor wie het interesseert: op http://vinisva.nl/uitwisseling/category/5-basisinkomen staan staan enkele doc-downloads.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.