Warszawa, 9 grudnia, 2019

Firma VivaDrive została uznana za jeden z najbardziej innowacyjnych startupów w Polsce w ramach konkursu „Startupy w Pałacu”, organizowanego przez Prezydenta RP.

Firma została finalistą konkursu i została doceniona za opracowywanie przełomowych technologii i pomysłów, które mają realną szansę wejścia na rynki globalne. „Startupy w Pałacu” to inicjatywa mająca na celu promocję Polski jako innowacyjnej gospodarki, otwartej na współpracę międzynarodową. Inicjatywa ma również na celu wspieranie polskich startupów w globalnej ekspansji.


Warsaw, 09 December, 2019

Startups in the Palace contest

VivaDrive was recognized as one of the most innovative startups in Poland in the “Startups in the Palace” contest organized by the President of the Republic of Poland

The company got to the final of the contest and was recognized for developing groundbreaking technologies and ideas, who stand a real chance of entering global markets. “Startups in the Palace” is an initiative aimed at promoting Poland as an innovative economy, open to international cooperation. It also supports Polish startups in global expansion.


Polscy kierowcy są nieodpowiedzialni, agresywni i niebezpieczni — w opinii kierowców z innych państw europejskich. Prawda czy raczej zwykły stereotyp? Polska niestety króluje w niechlubnych statystykach dotyczących wypadkowości na drogach. Jazda samochodem w Polsce jest niebezpieczna i co roku w wypadkach ginie ponad 2000 osób. Polecamy unijne statystyki.

Byliśmy ciekawi co o tym myślą sami kierowcy . Zapytaliśmy o ich doświadczenia związane z jazdą samochodem . W VivaDrive zajmujemy się wpływaniem na poprawę stylu jazdy, dlatego szczególnie interesuje nas co lepiej motywuje ludzi do poprawy zachowań — 🥕 czy 🏒.

Zapytaliśmy o to polskich i europejskich kierowców. Poniżej przedstawiamy wyniki.


Polish drivers are irresponsible, aggressive and dangerous — according to drivers from other European countries. Is it true or it is just a stereotype? According to the European statistics, Poland has the weakest road statistics In Europe along with Romania, Bulgaria and Croatia. Check this infographic out.

We were curious what drivers themselves think about it. We asked them directly — about their driving experience. Vivadrive is in business of changing driving behaviour so we were also interested about people’s motivations to improve their driving technique. Is there anything that would make them drive better — 🥕 or 🏒 :)


Collaboration between VivaDrive and Synerise under the Electro ScaleUp Program.

Synerise, one of the fastest growing Polish technology companies, will develop products for e-mobility. AI will help companies and organizations electrify car fleets and reduce fleet TCO costs.

Synerise is an ecosystem based on artificial intelligence, whose task is to provide companies with solutions that unify data management and — thanks to BI and AI systems — allow for immediate execution of business strategies in terms of sales, price optimization, advanced analysis, customer acquisition and retention across all channels of contact — says Jarosław Królewski, CEO of Synerise. …


Każdego roku w Polsce na drogach ginie ponad 3000 osób. Głównym problemem jest za szybka jazda!

Polska ciężko pracuje nad zmianą sytuacji i przyjęła program Vision ZERO, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do zera.

To ciężkie wyzwanie i razem z VivaDrive chcemy pomóc w osiągnięciu tego celu. VivaDrive to rozwiązanie dla firm flotowych, oparte na sztucznej inteligencji, pozwalające stworzyć atrakcyjne i skuteczne programy lojalnościowe i naprawcze dla kierowców. Zasadniczo pomagamy stworzyć bezpiecznych i efektywnych kierowców.

Łączymy siły z inicjatywą “Pierwszopomocni na drodze” wspieraną przez GDDKiA oraz PZM. Pierwszopomocni kształcą polskich kierowców w zakresie bezpieczeństwa drogowego i ratownictwa…


There are more than 3,000 people killed on roads annually in Poland. The main problem is related to breaking the speed limits!

From Giphy.com

Poland is working hard to change the situation and adopted a Vision ZERO program with a goal to reduce the number of fatalities in 2050 as close as possible to zero.

It’s a challenging program and we want to help make it happen with VivaDrive. VivaDrive is an AI-powered solution for car companies (fleets, car insurers, leasing, …) and allows them to create engaging and efficient loyalty and improvement programs for drivers. …


VivaDrive launches in France

VivaDrive, together with LSA Courtage, launches Assurpeople.com app,
the first application that rewards French drivers for driving good and safe!

LSA Courtage, a leading insurance broker in France, launches today, in partnership with VivaDrive and Isilis, Assurpeople.com app that encourages and rewards French drivers for good driving behaviour.

1. We are building a close-knit community of satisfied and loyal members and customers

The objective of LSA Courtage is to build and thrive a close-knit community of satisfied and loyal members and customers. Through a regular contact with the app, notifications, messages and emails, LSA wants to make a good driving fun and rewarding.

We are convinced that Assurpeople.com app can contribute to better and…


Insurance brands do not inspire satisfaction or loyalty within their customer base, resulting in high acquisition and retention cost. High claims threaten the bottom line. The digitalization, and the rise of price aggregators means that different insurance products including car insurance become a commodity leading to price erosion and price wars.

In addition insurance companies have very low engagement with
their customers.

Car insurance companies have around 4 interactions per customer per year as compared to 400 by social media companies — according to McKinsey study.

This is extremely low especially if a company wants to engage digitally-savvy customers. It…


Car Insurance industry : Final nails in the coffin?

The European car insurance market generates €130.8bn in premiums with €1.3bn underwriting profit. At the same time, the major players have some of the lowest Net Promoter Score (NPS) ratings of any industry, meaning the companies do not inspire satisfaction or loyalty in their customers.

Overall high acquisition cost, low engagement, no brand loyalty and high cost of retention among young people and new trends like car sharing, self driven cars are putting huge pressures to the car insurance industry.

High cost of acquisition

The current young generation is extremely price…

VivaDrive

VivaDrive is a solution for fleet companies to reduce TCO costs, and recommends how to introduce electric vehicles in a fleet http://www.vivadrive.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store