மனித கழிவுகள்

Ever wonder who cleans your shit! yes another human like you.

மனித கழிவுகளை மனிதன் அகற்றவேண்டிய சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் என அரசாங்கமோ, வெகுஜெனமோ சொல்கிறார்கள். உண்மையில் நீங்கள் தான் காரணம். ஆம் நீங்கள்.

சாதாரண மிட்டாய் காகிதத்தை தெருவில் வீசுவதில் தொடங்குகிறது இந்த குப்பை கலாச்சாரம். சுத்தமான ஒரு இடத்தை குப்பைக்குவியலாக்குவது எளிது, அது அனைவராலும் இயலும். உங்களை மாதிரியாகக் கொண்டு பலரும் அதே இடத்தில குப்பைகளை கொட்டியப்பின், அதே குப்பைக்குவியலில் நீங்கள் வீசிய காகிதத்தை மட்டும் பொறுக்க சொன்னால் கூட அவ்வளவு குப்பையும் புரட்டி நீங்கள் வீசியதை எடுப்பீர்களா? இல்லை அந்த குப்பை குவியலைத்தான் கையால் தொடுவீர்களா? வெள்ளை கைக்குட்டை கொண்டு மூக்கை மூடி கடந்து செல்வீர்கள்.

பின் உங்களின் மலம், உங்கள் மருத்துவ கழிவுகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தின் கழிவுகளை சுமக்க அவர்களுக்கு என்ன விதி? இல்லை அவர்கள் அதற்கென்றே பிறந்தார்களா? அது அவர்களது பணி, அதற்காகத்தான் அவர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என சொல்லாதீர்கள்.

இவ்வேலைக்கு பணி உருவாக்கியதே அரசின் பெரும் தவறு. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அல்லது முற்றிலும் தொகுக்கப்பட்ட கழிவுகளை வேறு இடம் சேர்ப்பதற்கு வேண்டுமானால் பணியாளர்களை அமர்த்தலாம், அமர்த்தவேண்டும். பிற நாடுகளில் அது தான் வழக்கம்.

உங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் கழிவை எதனை பேர் பிரித்து தொகுத்து அனுப்புகிறீர்கள்? எவரும் இல்லை. மலக்குழியில் விசவாயு தாக்கி உயிரிழந்தார் என்பது உங்களுக்கு செய்தி, அவர்கள் குடும்பத்திற்கு அது இழப்பு. இறந்தவர் ஒரு தந்தையாக இருக்கலாம், அவரை நம்பி 4–5 பேர் இருக்கலாம், அவர் கொண்டுவரும் தினக்கூலிதான் அவர்கள் உலைவைக்கும் காசாக இருக்கலாம்.

இதில் ஜாதி வேற்றுமைகளை களைந்தெறியுங்கள், மனிதம் கொண்டு சிந்தித்தால் மெல்ல மெல்ல இது பற்றிய புரிதல் வரும். முலையூட்டும் போதே இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கற்பியுங்கள், இனியாவது இந்த அவலம் நடவாமல் இருக்கட்டும். ஓங்கட்டும் மனிதம்.

வாழ்த்துக்கள் திவ்யா. நல்ல முன்னெடுப்பு.