WFP Iran

WFP Iran

WFP Iran

برنامه جهانی غذا, بزرگترین آژانس بشردوستانه مبارزه با گرسنگی در دنیا است برای کمک های مردمی به برنامه جهانی غذا در ایران , شما کارت بانکی : 5859837000496782