Soi cầu xsmb — Dự đoán lô đề xsmb 27–7–2017

Đã có: Soi cầu xsmb 26/7

Hôm nay dự đoán soi cầu xsmb ngược thống kê thì trúng bạch thủ lô 18 + song thủ lô 67. Dự đoán lô 3 càng dạo giờ cứ dự hôm trước hôm sau mới về, điển hình là 2 con 521 và 612 vừa qua, nay dự 118 thì nổ 218–821.

KQ xsmb hôm nay :

Với kết quả này :

Lô 34–43 ra cả cặp -> dự đoán ngày mai 27/7/2017 xsmb có : 37–73

Có lô 24 -> mai dễ có 27 -72

Hôm trước có lô 36 -> nay có lô 63 -> dự đoán mai xsmb có lô 38–83.

Lô 56–65 về cả cặp dự đoán ngày mai : 59–95

Hôm trước có lô 20 -> nay có lô 02 -> dự đoán mai 27/7 xsmb có lô 99.

Nay về lô 54, 56–65 về cả cặp dự đoán ngày mai có lô : 56–65 rớt lại 1 con

Có lô 72 -> dự đoán xsmb ngày 27/7/2017 có lô : 78–87

– Cầu lô 78–87 cũng thuộc cầu lô 2 nháy đã đi được 3 ngày.

Dấu hiệu lô 3 càng xsmb ngày 27/7/2017

Hôm nay có lô kép 111 + lô 218 và 812 + 512 => dự đoán lô 3 càng ngày mai sẽ là

– 112–912–712 –

Lô kép : 99–00

Dự đoán xsmb — Chốt số 27/7/2017:

Bạch thủ lô: 12

Song thủ lô : 78–87 / 59–95

3 càng : 912–712–112

Lô xiên : 12–87–95

WIN2888.ORG chúc các bạn thật nhiều may mắn !

Soi cầu chính xác — Soi cầu XSMB — Dự đoán xsmb


Originally published at win2888.org on July 26, 2017.

Like what you read? Give Win2888 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.