Web Tasarım

Web Tasarım Nedir? sorusunun en iyi cevabı, web sitesini görsel olarak daha çekici ve kullanımı kolay hale getirmektir. Web tasarım, bunun için düzen, kullanıcı arayüzü ve diğer görsel görüntüler gibi estetik faktörlere odaklanan Web geliştirme sürecidir. Dreamweaver, Photoshop ve diğerleri gibi amaçlanan görünüm elde etmek için çeşitli program ve araçlardan yararlanılır. Kurumsal Web tasarımı Nedir? Şirketinizin veya markanızın hizmetini veya ürünlerini müşterilerinize ya da kullanıcılarınıza ulaştırmak için oluşturulan web tasarımıdır.

İyi Bir Web Tasarımı Nasıl Olur?

İyi bir tasarım oluşturmak için, Web tasarımcılarının, web sitesinin amacı ve tasarımın görsel çekiciliği hakkında düşünmeleri gerekir. HTML etiketleri, web sitesinin her sayfanın içeriğini tanımlar. Basamaklı Stil Sayfaları (CSS) daha sonra her sayfanın genel görsel görünümünü tanımlamak için kullanılır. Sonuç, bu elementlerin kombinasyonuna dayanır. Web tasarımı internette gösterilen web sitelerinin tasarımını ifade eder. Genellikle, yazılım geliştirmekten ziyade web sitesi geliştirmenin kullanıcı deneyimini anlatır. Web tasarımı, masaüstü tarayıcılar için web siteleri tasarlamaya odaklanmıştır. Bununla birlikte, 2010'un ortalarından bu yana, mobil ve tablet tarayıcılar için tasarım her geçen gün daha da önem kazanmıştır.

Web Tasarımda Biz Neler Yapıyoruz?

Bir web tasarımcısı olarak Web Macaw görünüm, düzen ve bazı durumlarda bir web sitesinin içeriği üzerinde çalışır. Örneğin görünüm, kullanılan renkler, yazı tipi ve görüntülerle ilgilidir. Düzen, bilgilerin nasıl yapılandırıldığını ve kategorilere ayrıldığını gösterir. İyi bir web tasarımının kullanımı kolaydır, estetik açıdan hoştur ve web sitesinin kullanıcı grubuna ve markasına uyar. Pek çok web sayfası basitliğe odaklanarak tasarlanmıştır, böylece kullanıcıları rahatsız edecek veya kafalarını karıştıracak hiçbir yabancı bilgi ve işlev görünmez. Bir web tasarımcısının temel taşı, hedef kitlenin güvenini kazanan ve destekleyen bir site olduğundan, mümkün olduğunca fazla sayıda potansiyel kullanıcı sıkıntısı noktasını kaldırmak kritik bir konudur.

Web Macaw ile Web Tasarımı Deneyimi

Web Tasarımcısı terimi genellikle Web Geliştiricisi terimi ile karıştırılır. Bir web geliştiricisinin, genellikle bir veritabanı sistemiyle entegrasyonu gibi bir web sitesinde daha yüksek düzeyde etkileşimler oluşturmak için programlama dilleriyle çalışır. Web Yazılım Nedir? Sorusunu ise işte burada cevap bulur. Web geliştiricileri programlama dillerini kullanarak Web yazılımı oluşturur. Bu da bir sitenin teknik altyapısının oluşması demektir.

Bir web tasarımcısı olarak Web Macaw , bir web sitesinin düzenini, görsel görünümünü ve kullanılabilirliğini tasarlamaktan sorumlu bir BT uzmanıdır. İyi bir web tasarımcısı hem yaratıcı grafik becerilere hem de teknik becerilere sahip olmalıdır. Bir sitenin nasıl görüneceğini yani sitenin grafik tasarımı ve nasıl çalışacağını yani bir tasarımın çalışan bir web sitesine dönüştürebilmesi gerekir. İşte bu anlamda Web Macaw ile çalışmak bir ayrıcalıktır.

Kaynak: https://www.webmacaw.com/web-tasarim/

Interactive Creative Studio

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store