PRZEGLĄD DNIA AYS, 22.03.2017: Dzieci uchodźcze żyją w fatalnych warunkach

Tłumaczenie tekstu opublikowanego przez grupę „Are You Syrious?”, tekst oryginalny: https://medium.com/@AreYouSyrious/a-new-report-by-the-council-of-europe-says-unaccompanied-children-in-europe-are-living-in-abysmal-86bfe06eefbd#.gggh8xu3n

Zdjęcie: Joao Pequeno

Rodzina deportowana ze Słowenii do Chorwacji / Uchodźcy uciekają z Węgier zanim nowa ustawa wejdzie w życie / Sąd zawiesza zakaz roznoszenia żywności w Calais

Raport Rady Europy o bezbronności dzieci wobec przemocy i zaniedbania

Nowy raport Rady Europy mówi o sytuacji samotnych dzieci w Europie, które żyją w fatalnych warunkach i są narażone na przemoc i zaniedbanie. Organizacja podjęła się przeprowadzenia czterech misji rozpoznawczych w Grecji, Macedonii, Turcji, północnej Francji i Włoszech. Odwiedzono również Paryż, Londyn i kilka ośrodków zakwaterowania w północnej Francji.

W raporcie wyrażono zaniepokojenie z powodu kilku kwestii, m.in. szacowania wieku dzieci. Pomimo że stosowanie narzędzi szacowania wieku w stosunku do opuszczonych dzieci jest konieczne, aby mogły znaleźć się pod właściwą opieką, w raporcie zaznacza się, że „narzędzia te nie zawsze są wystarczająco kompleksowe, ponieważ mogą pomijać aspekty psychosocjalne”. Wydaje się to odnosić do sytuacji we Francji, w szczególności w Paryżu, gdzie odpowiednie służby odmawiają opieki wielu dzieciom, często powołując się na brak dokumentów, które potwierdziłyby ich niepełnoletność, nawet jeśli wyraźnie wyglądają i zachowują się jak dzieci.

Wolontariusze mówią, że wydala się już dzieci w wieku 13 lat, przez co muszą nocować na ulicach, stają się ofiarami przemocy czy chociażby cierpią z powodu braku żywności.

W raporcie również zauważa się, że „przebywanie w ośrodkach detencyjnych dla imigrantów nigdy nie leży w interesie dziecka”, ale „dzieci migrantów i uchodźców są przetrzymywane, wiele z nich jest odseparowanych od rodzica, który podlega detencji”. Na przykład w Bośni dzieci są przetrzymywane w ośrodkach detencyjnych i nie wymienia się ich nawet w statystykach, co oznacza, że nikt nie wie, jak wiele dzieci jest aktualnie zatrzymanych. We Włoszech Rzecznik Praw Więźniów w nowym raporcie wyraża zaniepokojenie w związku z zatrzymywaniem samotnych dzieci. Brak miejsc dla nieletnich oznacza, że są zmuszeni są do pozostawania w „hot spotach” średnio od ok. 5 dni w Trapani do nawet 15–20 dni w Pozzalo.

Inne poważne zastrzeżenia w raporcie dotyczą niedoboru odpowiedniej pomocy prawnej dla dzieci, narażenie na przemoc „jako efekt państwowego działania i jego braku” oraz brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Chociaż w tym raporcie nie podaje się konkretnych przykładów, sporządzony przez organizację Save the Children raport o konsekwencjach umowy między UE a Turcją, pokazuje, jak bycie narażonym na przemoc wpływa na „problemy psychiczne u dzieci”, a także, że część z samotnych dzieci żyje w „warunkach 24-godzinnego surwiwalu”, wartując na zmianę przy swoich siedzibach, aby zachować bezpieczeństwo. Raport Rady Europy stwierdza, że podejmowanie „środków, takich jak zapewnienie oddzielnych pomieszczeń sanitarnych dla różnych płci, lepszego oświetlenia czy przestrzeni przyjaznej dla dzieci” jest konieczne nie tylko po to, by dzieci żyły w odpowiednich warunkach, ale również w celu eliminowania ryzyka nadużyć seksualnych.


Grecja

„Klatki bez dachu” w Vial

Kilka dni temu Vice Greece opublikowało zdjęcie klatki z zamkniętymi w środku dorosłymi i dziećmi na terenie „hotspotu” Vial. Zapytana o zdjęcie Służba Rejestracji i Identyfikacji udzieliła odpowiedzi: „Na terenie ośrodka w Chios nie ma klatek ani żadnych innych typów konstrukcji, które mogłyby w jakikolwiek sposób je przypominać” . Pojawiły się jednak nowe nagrania wideo tych klatek:

W tym samym artykule rzecznik prasowy Ministerstwa Ochrony Obywateli nazwał je „strefą odgrodzoną, pomagającą radzić sobie z nowo przybyłymi”, natomiast rzecznik UNHCR powiedział: „To nie jest więzienie czy klatka. Ten „przedmiot” został utworzony w sierpniu 2016 przez władze lokalne w celu ułatwienia zarządzania tłumem”.

Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, powstaje pytanie, czy umieszczanie w klatce jest najlepszym sposobem przyjmowania ludzi w godnych warunkach.


Trzy osoby próbują płynąć do Chios

Harekact podaje, za pośrednictwem Era-Aegean, że w poniedziałek wieczorem grecka straż graniczna była zaangażowana w akcję poszukiwawczą, usiłując ratować trzy osoby — uchodźców próbujących przepłynąć z Turcji na wyspę Chios. Akcja ratunkowa miała miejsce w pobliżu wysp Pasparagos i Karfas. Mimo pomocy helikoptera operacja zakończyła się niepowodzeniem i nie udało się odnaleźć tych osób.

Prezent od Truckshop na Lesbos

InterEuropean Human Aid Association (IHA) wraz z Truckshop wysłały na Lesbos ekipę, która dzięki pomocy mieszkańców była w stanie w zaledwie kilka dni wybudować sklep odzieżowy w obozie Moria. Sklep ten umożliwi łatwiejsze rozprowadzanie ubrań i bielizny i pozwoli mieszkańcom na dokonywanie wyboru.

Zdjęcie: IHA/Truckshop

Jak twierdzi organizacja, warunki w Morii ciągle są dość trudne, jednak sytuacja jest stabilniejsza dzięki zmniejszeniu się grupy mieszkańców i dużo lepszym warunkom atmosferycznym. Ponadto coraz więcej ludzi decyduje się na tzw. dobrowolny powrót, a obsługa codziennie pyta zatrzymanych, czy nie chcieliby zostać wolontariuszami.

Zdjęcie: IHA/Truckshop

Sklep odzieżowy Truckshop założony w 20-metrowym kontenerze w Morii dalej prowadzi swoją codzienną działalność, a jego ekipa zachęca wszystkie organizacje działające w obozach dla uchodźców w Grecji do kontaktu z nimi, jeśli byłyby zainteresowane utworzeniem podobnego sklepu w innym miejscu. „Dystrybucja odzieży w sposób umożliwiający wybór nie musi być trudna, a daje wiele pozytywnych rezultatów, zarówno z perspektywy przebywających w obozie, jak i z punktu widzenia efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami artykułów nieżywnościowych”.


Najnowsze informacje z Nea Kavala

Jak pisaliśmy wczoraj, w związku z pojawieniem się licznych grup osób nowych narodowości w Nea Kavala grupa „We are here” będzie potrzebować nowych książek do rozdania uchodźcom, aby dać im szansę na czytanie, niezależnie od języka, w jakim się porozumiewają. Jak mówią przedstawiciele organizacji, pomaga to zaadaptować się do nowej sytuacji. Zorganizowano również warsztaty, podczas których zostały pomalowane ściany w prowadzonym przez grupę Drop in the Ocean „Drop Shop”, gdzie uchodźcy mogą wymieniać tokeny na ubrania.

Zdjęcie: We are Here

I na koniec: w Women’s Space (Przestrzeń Kobiet) pojawił się nowy żłobek — namiot „domo”, w którym małe dzieci mogą się bawić w czasie, kiedy ich matki zajęte są aktywnościami organizowanymi w Women’s Space.

Nowy żłobek. Zdjęcie: We are Here

Oświadczenie City Plaza w sprawie marszu przeciwko układowi UE–Turcja

Organizacja City Plaza w oświadczeniu w sprawie protestu w rocznicę umowy UE-Turcja wspomniała o tym, jak mieszkańcy i uchodźcy w Grecji zjednoczyli się przeciwko „rasizmowi, wojnie, biedzie i faszyzmowi” i wyraziła uznanie dla jedności w ramach ruchu. Odniesiono się także do protestów w całej Europie, które mogą „posłużyć jako punkty odniesienia dla zorganizowanego sieciowania europejskich ruchów społecznych”.

Węgry

Uchodźcy opuszczają Węgry zanim nowe prawo wejdzie w życie

Budapest Beacon informuje, że uchodźcy przebywający obecnie w otwartych obozach starają się szybko opuścić Węgry — uchodźcy, którzy spędzili miesiące, czekając na decyzje azylowe, obawiają się szczególnie, że gdy powstanie nowy obóz, zostaną deportowani do Serbii.

Nowe prawo pozwoli na automatyczne zamykanie w ośrodkach detencyjnych wszystkich osób poszukujących azylu przebywających obecnie w obszarach tranzytowych, natomiast uchodźcy przebywający w obozach znajdujących się na Węgrzech zostaną przeniesieni do nowego, zamkniętego obozu na granicy, gdzie będą zakwaterowani w kontenerach przemysłowych.

Uchodźcy cytowani w artykule spodziewają się odrzucenia ich wniosków o azyl, gdy tylko zostaną umieszczeni w zamkniętym obozie, oraz obawiają się deportacji do Serbii — jeden z nich powiedział: „czuję się, jakbyśmy już umarli”.

Źródła w obozie dla uchodźców w Kiskunhalas podają szacunkowo, że z 30 mieszkańców obozu tylko od 8 do 10 zamierza zostać w obozie, gdy wejdzie nowe prawo.

Zdjęcie: Syrious Help

Nowe prawo ma wejść w życie 28 marca, od tej daty osoby starające się o azyl przybywające na Węgry będą wysyłane na granicę serbsko-węgierską. Organizacja Syrious Help oznajmiła, że obóz ten może pomieścić około 200 osób, podzielonych na 3 kategorie — mężczyźni, kobiety i rodziny. Przy 25 osobach wpuszczanych co tydzień na obszar tranzytowy, obóz zapełni się w przeciągu 2 miesięcy. Syrious Help zaznacza, że węgierskie procedury azylowe do tej pory zajmowały zazwyczaj 4–9 miesięcy i stwierdza, że „nie wiadomo jeszcze, co się stanie, jeśli nie uda im się przyspieszyć procedur…”

Węgierskie władze przyjęły do „strefy tranzytowej” na węgierskiej granicy niedaleko Kelebii i Horgos 43 osoby poszukujące azylu, głównie rodziny z Afganistanu, Iraku, jedną rodzinę z Syrii i troje dzieci bez opieki. W zeszłym tygodniu zostało opublikowanych kilka raportów dotyczących zbiorowego odsyłania z Węgier, z których wynika, że niektórzy uchodźcy zostali rzekomo nieprawidłowo potraktowani przez węgierskie władze. Jednocześnie w Chorwacji liczba zbiorowych odsyłek wzrosła z 32 do 57 w tym tygodniu.

Słowenia

Rodzina deportowana do Chorwacji

Syryjska rodzina została deportowana z Ljubljany w Słowieni do Chorwacji zgodnie z umową dublińską. Rodzina przybyła do Chorwacji samolotem ponad pół roku temu, następnie dostała się od Słowenii, gdzie aplikowali o azyl. Ich roczny syn urodził się w Słowenii, a matka jest w ciężkiej depresji spowodowanej ich sytuacją. W Ljubljanie zorganizowano protesty, których uczestnicy starli się z policją.

Zdjęcie: Protirasistična fronta brez meja

Słoweński raper N’toko opisał to „rozdzierające duszę przeżycie” słowami „wyczerpująca walka prawna, słoweński Sąd Najwyższy zdecydował się na ignorowanie europejskich sądów oraz grup broniących praw człowieka, orzekając, że syryjska rodzina powinna spadać do Chorwacji mimo problemów zdrowotnych matki”.

Fot. N’Toko

Raper dodaje, że „gdy ich deportowano, ustawiliśmy się przed ośrodkiem azylowym, stojąc naprzeciwko samochodu. Przyjechała policja i zaczęła nas bić, by utorować drogę dla pojazdu. Rodzina krzyczała i płakała, ale i tak zostali odwiezieni przy maksymalnej prędkości. Tak właśnie wygląda deportacja –s władze próbują sprawić wrażenie, że odmowa przyznania azylu to normalna procedura prawna, ale tak naprawdę mamy do czynienia z przemocą wobec niewinnych osób, nawet dzieci”.

Francja

Sąd zawiesił zakaz dystrybuowania jedzenia w Calais

Sąd administracyjny w Lille orzekł zawieszenie postanowienia burmistrzyni Calais, które zakładało zawieszenie dystrybucji żywności w wyznaczonych częściach miasta, stwierdzając, że decyzja burmistrzyni uniemożliwiała „zaspokojenie podstawowych potrzeb migrantów i łamała ich prawo do wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania”.

François Guennoc z Auberge des migrants oznajmił, że zapyta władz o nowe miejsce, w którym organizacje będą mogły dystrybuować jedzenie i udzielać pomocy nieletnim osobom bez opieki. Organizacja Help Refugees przyznała, że zamierza spotkać się ze swoimi partnerami, by omówić strategię na przyszłość i skonsultować się z samymi uchodźcami, żeby znaleźć bezpieczne miejsce do dystrybucji posiłków.

Care4Calais dodaje, że nie ma dowodów na to, że dystrybucja posiłków prowadzona od początku 2017 roku jest przyczyną zakłócania porządku. Organizacja stwierdziła też, że uchodźcy nie przybywają do Calais po to, by otrzymać minimalną pomoc humanitarną, ale by dostać się do UK, dlatego też działania prowadzące do pozbawiania bezbronnych osób wyżywienia nie są ani konieczne, ani proporcjonalne do realizacji celów burmistrzyni.

Dystrybucja trwa. Zdjęcie: Help Refugees

Włochy

Marsz w Rosarno

Migranci i pracownicy sezonowi mieszkający w obozie tymczasowym w Rosarno rozpoczęli dziś (23.03.2017) marsz w kierunku miasta San Ferdinando, domagając się otrzymania dokumentów i protestując przeciwko działaniom represyjnym ze strony policji, które przeprowadzano w ostatnich tygodniach. Blokują główne ulice miasta, dopóki Urząd Miasta nie da im odpowiedzi.

Zdjęcie: Comitato Lavoratori delle Campagne

Próba samobójcza w Ventimiglii

Riviera 24 donosi, że afgański uchodźca wspiął się na ścianę niedaleko stacji włoskiej policji granicznej i skoczył z wysokości około 10 metrów. Mężczyzna ten został po raz jedenasty zawrócony z francuskiej granicy i miał być właśnie zabrany autobusem do Taranto. W wyniku skoku odniósł wiele obrażeń i został zabrany helikopterem do szpitala.

____________________________________________

Pracę nad tłumaczeniami koordynuje inicjatywa „Witajcie w Krakowie”. Jeśli i Ty chcesz dołączyć do naszego sztabu tłumaczy bądź włączyć się w inne nasze działania, skontaktuj się z nami!

FB: https://www.facebook.com/WelcomeKrakow/

e-mail: welcometokrakow@riseup.net

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.