สรุปเฟืองเรื่อง แสง เบื้องต้น

แสง(light)เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิส่วนใหญ่ต้องใช้แสงในการดำเนินชีวิต


สมบัติของแสง

  1. แสงเดินทางได้โดยไม่อาศัยตัวกลาง
  2. แสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเดินทางผ่านตัวกลางคนละชนิดจะเกิดการหักเห

แสงขาว

ถ้าส่องผ่านปริซึมจะกระจายเป็น7สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง