Pawarit Sripayorm
Pawarit Sripayorm

Pawarit Sripayorm

ยังไงก็ยังติดพี้น ยังยืนยังเดินแบบฉัน ใครที่เค้ามีปีก พร้อมจะบิน คงให้เค้าบินไป #คนไม่มีปีก