Zes tips voor het vinden van een huurwoning in Amsterdam

Het kan frustrerend zijn om een huurwoning te vinden in Amsterdam. De stad is zeer populair onder zowel Nederlanders als buitenlanders, wat een zeer grote druk op de woningmarkt creeert.

Om je te helpen met het vinden van een huurwoning in Amsterdam geven we je 6 handige tips.

  1. De vele gezichten van Amsterdam
    Amsterdam is een veelzijdige stad met verschillende gezichten. Alle wijken hebben een eigen unieke sfeer. Orienteer je goed op welke wijken bij je passen en bepaal de grootte en het budget voor je woonruimte. Een goed overzicht van bijna alle beschikbare woningen in Amsterdam vind je via de volgende links:

Huurwoningen in Amsterdam-Centrum
Huurwoningen in Amsterdam Zuid-Oost
Huurwoningen in Amsterdam Bos en Lommer
Huurwoningen in Amsterdam de Baarsjes
Huurwoningen in Amsterdam-Noord
Huurwoningen in Amsterdam-Oost Watergraafsmeer
Huurwoningen in Amsterdam Oud-Zuid
Huurwoningen in Amsterdam Slotervaart
Huurwoningen in Amsterdam Zeeburg

2. Wees op tijd!
Door op tijd op zoek te gaan naar een nieuwe huurwoning, voorkom je dat je in tijdsnood komt. Tijdsdruk op een woningmarkt zoals die van Amsterdam is erg vervelend. Door de druk kun je namelijk sneller verkeerder beslissingen nemen en ben je kwetsbaarder voor oplichting.

3. Gebruik Facebook goed!
Facebook is een populair middel om een huurwoning in Amsterdam te vinden. Let er echter wel op dat je alleen gebruik maakt van Facebookpagina’s die regelmatig een spamcontrole uitvoeren. Een voorbeeld van een dergelijke pagina is: https://www.facebook.com/groups/housesinamsterdam/

4. Voorkom woningoplichting
Betaal nooit voor je een bezichtiging en huurcontract hebt ontvangen. Op die manier verklein je het risico geld kwijt te raken aan oplichters.

5. Het huurcontract
Zorg ervoor dat je het huurcontract goed controleert. Onderteken deze alleen als deze volledig is, concreet is, en overeen komt met de afspraken tussen jou als huurder en de verhuurder.

Like what you read? Give Woningtarget.nl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.