ขอบคุณมากนะครับ พี่ครับ ขอรบกวนถามอีกนิดครับ พอดีผมจะไปถ่ายทั้งรูปทั้งวีดีโอ ระหว่าง 1.Lexar
ooarmzzoo
1

ได้ทั้ง 3 ตัวเลยครับ ถ้าเป็น U3 แต่ถ้าราคาไม่ต่างมาก ก็เลือกตัวเจ๋งสุดไปเลยครับ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Worawit Soranaraksophon’s story.